Hulp bij dementie/ casemanagement

Heeft uw naaste de diagnose dementie gekregen? Dit betekent dat ook voor u als partner, kind of andere naaste dingen gaan veranderen. Hoe kunt u als naaste omgaan met dementie? Hieronder geven we meer informatie over casemanagement en de training Samen dementievriendelijk.

Een casemanager dementie kunt u inschakelen wanneer de diagnose alzheimer of dementie is vastgesteld, maar ook als er alleen een vermoeden is. De weg vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie is best ingewikkeld. Een casemanager dementie helpt hierbij. Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Hij of zij informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven. De casemanager wordt dan ook vaak gezien als steun en toeverlaat. Een casemanager staat naast een persoon met dementie vanaf de diagnose tot aan het overlijden of opname in een verpleeghuis. Voor mantelzorgers is de casemanager een luisterend oor en aanspreekpunt. Een casemanager helpt bij:

 • Het vinden van de weg in de ingewikkelde wereld van zorg en welzijn; 
 • Het regelen van zorg;
 • Het bieden van emotionele begeleiding. 

Hoe vind ik een casemanager dementie?

 • via de huisarts/poh/assistent
 • via de geheugenpoli
 • via het netwerk dementie Drenthe www.dementiedrenthe.nl 
 • via Geriatrie-poli ziekenhuizen
 • via de wijkverpleging
 • via de dagopvang 
 • via welzijn 
 • via een thuiszorgmedewerker

Organisaties die dit bieden zijn: Icare, Noorderboog en NNCZ.