Zo werkt de gemeente

Wilt u weten hoe de gemeentelijke organisatie er uitziet? Of bent u benieuwd naar het gemeentearchief, alle dorpen, onze waarden, zoals Westerveld Inclusief en de deelname aan Global Goals? Hier leest u meer informatie.

 • Gemeentelijke organisatie

  De gemeente Westerveld is een organisatie met weinig hiërarchie, korte lijnen en een informele werksfeer. Zo komen alle medewerkers regelmatig bij elkaar voor informatie-uitwisseling, presentaties en afstemming.

 • Over de gemeente

  Westerveld is een gemeente waarin natuur, cultuur, toerisme, ondernemen én prettig wonen, werken en leven hand in hand gaan.

 • Over deze website

  Proclaimer, DigiD, toegankelijkheid, privacy, veiligheid en hulp bij deze website.

 • Over het archief

  Het gemeentearchief vindt u in het hart van het gemeentehuis. In een bezoekersruimte kunt u archiefstukken inzien. Een afspraak maken is verplicht.

 • Gemeentemagazine

  Het gemeentemagazine is een handige leidraad bij het zoeken naar informatie over Westerveld. Daarnaast staan er interessante artikelen en informatie in over de politieke en ambtelijke organisatie van de gemeente, organisaties, verenigingen en bedrijven en vindt u er alle nuttige adressen en contactgegevens.

 • Publicaties in Westervelder Wolder Courant

  De gemeentelijke publicaties verschijnen elke week in de huis-aan-huiskrant Westervelder Wolder Courant.

 • Dementievriendelijk Westerveld

  Gemeente Westerveld zet zich actief in om een dementie vriendelijke gemeente te zijn. Samen met organisaties en inwoners wordt er ingezet op het herkennen en handelen bij dementie, zodat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

 • Global Goals gemeente

  De gemeente Westerveld is een Global Goals gemeente. Waarom? Omdat we willen bijdragen aan een rechtvaardige, veilige en welvarende wereld, zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen. Lees hier meer informatie.

 • Nota verbonden partijen

  De nota verbonden partijen geeft duidelijkheid over de verbonden partijen en de rollen die het college van B&W en de gemeenteraad ten opzichte van elkaar hebben.

 • Mijn Westerveld

  Log in op Mijn Westerveld met uw DigiD. U heeft dan inzicht in uw persoonlijke gegevens of bedrijfsgegevens, zoals deze bekend staan bij de gemeente.