Nota verbonden partijen

De nota verbonden partijen geeft duidelijkheid over de verbonden partijen en de rollen die het college van B&W en de gemeenteraad ten opzichte van elkaar hebben.

De nota verbonden partijen verschaft helderheid over de verbonden partijen en de rollen die het college en de gemeenteraad ten opzichte van elkaar hebben. De gezamenlijke uitgangspunten en de gemaakte werkafspraken hebben tot doel de invloed van onze gemeente op de uitvoering van onze eigen taken via verbonden partijen te optimaliseren.

Nota verbonden partijen (PDF - 682 kB)