Over de gemeente

Westerveld is een gemeente waarin natuur, cultuur, toerisme, ondernemen én prettig wonen, werken en leven hand in hand gaan.

Ligging en soort gemeente

Gemeente Westerveld ligt in Zuidwest-Drenthe. De gemeente bestaat voor het grootste deel uit agrarisch terrein, bos en open natuurlijk terrein. 

Dorpen en kernen

De gemeente bestaat uit 26 dorpskernen: Boschoord, Darp, Diever, Dieverbrug, Doldersum, Dwingeloo, Eemster, Frederiksoord, Geeuwenbrug, Havelte, Havelterberg, Leggeloo, Lhee, Lheebroek, Nijensleek, Oldendiever, Oude Willem, Uffelte, Vledder, Vledderveen, Wapse, Wapserveen, Wateren, Wilhelminaoord, Wittelte en Zorgvlied.

Natuur

In de gemeente liggen twee Nationale parken: het Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold. Deze parken bestaan uit bossen, zandverstuivingen en heidevelden met vennen en een rijke flora en fauna. Verder ligt natuurterrein het Holtingerveld in onze gemeente.

Cijfers over de gemeente
  • De gemeente heeft een oppervlakte van 28.300 hectare.
  • Het inwonersaantal op 1 januari 2024 in Westerveld was: 20.002
  • Op www.waarstaatjegemeente.nl vindt u cijfers van de gemeente Westerveld en alle andere gemeenten in Nederland. U kunt de cijfers van Westerveld daar ook vergelijken met de cijfers van andere gemeenten en het landelijk gemiddelde.
  • Informatie over de ontwikkeling van het sociaal domein van onze en andere Drentse gemeenten vindt u op trendbureaudrenthe.nl.
Historie van de gemeente

Drenthe bestond ooit uit zes dingspelen: Sleen, Anloo, Vries, Rolde, Diever en Beilen. Een dingspel (ook: dingspil) was een rechtsgebied. De naam is afgeleid van de rechtszitting ('ding') die werd gehouden. De dingspelen waren weer onderverdeeld in kerspelen, kerkelijke parochies. Het Dieverderdingspel bestond grotendeels uit plaatsen die nu ook nog in de gemeente Westerveld liggen.

De kerspelen en het dingspel zijn blijven bestaan tot aan het eind van de 18e eeuw. Daarna vormden de grotere plaatsen een eigen gemeente en een gemeentehuis, al was dat in het begin van de 19e eeuw vaak een ruimte in een herberg. Dwingeloo en Havelte werden zelfstandige gemeenten. Diever en Vledder vormden eerst één gemeente, die in 1819 werd gesplitst. Na een gemeentelijke herindeling in 1998 is de gemeente Westerveld ontstaan uit de gemeenten Diever, Dwingeloo, Havelte  en Vledder.

Gemeentewapen

Het wapen is ontworpen op basis van het karakter en profiel van de gemeente. Naast het voldoen aan de heraldische (wapenkundige) regels, is uitgegaan van de eisen van eenvoud, waar nodig symmetrie, tijdloosheid (inpasbaar in moderne vormgeving) en adequate symboliek. Het ontwerp is gebaseerd op de landschappelijke karakteristieken waaronder de aanwezigheid van twee nationale parken en de Drentse Hoofdvaart die als een ader door de gemeente loopt. Voor de economische ontwikkeling van het gebied is dit kanaal lange tijd van groot belang geweest. Hij doorsnijdt de gemeente van noordoost naar zuidwest.

Dit is verbeeld in de zwarte schuinbalk in het wapen met als ondergrond de kleur goud, omdat onze gemeente voor een groot deel uit zandgrond bestaat. De keuze voor een vierendeeld schild is omdat de gemeente bestaat uit vier voormalige gemeenten en vier grotere kernen die tevens de middeleeuwse kerspelen (bestuurlijke voorloper van gemeenten) vormden. De kroon op het schild is de gebruikelijke gemeentekroon.
gemeente_wapen_westerveld_hires

Gemeentevlag

Geïnspireerd op (de kleuren van) het wapen is de gemeentevlag ontworpen en in 2019 officieel vastgesteld door de gemeenteraad. Vijf horizontale banen in de kleuren groen, geel, zwart, geel en blauw vormen de vlag van Westerveld. Groen staat voor de agrarische sector, geel en blauw voor de natuurgebieden; geel voor het Drents-Friese Wold en blauw voor het Dwingelderveld. De kleur zwart symboliseert de turf, die via de Drentsche Hoofdvaart werd getransporteerd. Deze deelt de gemeente Westerveld in tweeën. 


Gemeentevlag