Toegankelijkheid

We willen dat al onze inwoners en ondernemers (digitaal) zaken kunnen doen met de gemeente. Zonder daarbij iemand uit het oog te verliezen of uit te sluiten. Ook mensen met een beperking moeten onze website(s) kunnen gebruiken en begrijpen. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons doorgeven.

Wij besteden veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van digitale informatie. Iedereen moet onze website(s) gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Daarom werken we aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de websites, zodat deze voldoen aan de overheidsstandaard WCAG 2.1, niveau AA en Europese norm EN 301 549.

Toegankelijkheidsverklaring

We laten onze website(s) door onafhankelijke partijen toetsen op de WCAG 2.1 AA standaarden. Waar mogelijk, maken wij (de informatie op) deze website(s)s meteen toegankelijk als blijkt dat deze onvoldoende is. Niet overal en voor alles is het mogelijk om de aandachtspunten meteen op te lossen. Maar we zoeken dan wel naar een oplossing. Wat we doen en wat de stand van zaken is, leest u in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Maatregelen verbeteren toegankelijkheid

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de toegankelijkheid van onze website(s) te verbeteren:

  • Onafhankelijke deskundigen controleren regelmatig (onderdelen van) de website(s) op toegankelijkheid. Wij lossen de gevonden problemen op. 
  • Automatisch toetsen: we gebruiken speciale tools om de toegankelijkheid periodiek zelf te testen. Gevonden knelpunten lossen wij op.
  • Onze medewerkers leren steeds meer over digitale toegankelijkheid. Ze bekijken regelmatig de toegankelijkheid van de belangrijkste website(s). Dit doen ze met speciale software. 
  • We kijken goed naar teksten die collega’s op de website(s) plaatsen. Waar nodig helpt het Webteam hen om deze teksten begrijpelijker te maken. 
  • Wij besteden speciale aandacht aan het verminderen van het aantal PDF documenten en het oplossen van problemen met niet-toegankelijke PDF documenten.
Melden probleem met toegankelijkheid 

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met de gemeente via webmaster@gemeentewesterveld.nl.