Wat is een omgevingsplan?

In een omgevingsplan van de gemeente staat waar gebouwd of verbouwd mag worden en hoe grond en gebouwen gebruikt mogen worden. Ook staan in het omgevingsplan regels over bijvoorbeeld geluid, bodem en duurzaamheid.

Wilt u iets veranderen in uw leefomgeving zoals het bouwen of verbouwen van een woning? Of ergens een winkel of café openen? Kijk eerst of uw plannen in het Omgevingsplan van het gebied passen.

Het omgevingsplan is de opvolger van onder andere de bestemmingsplannen. Dit omgevingsplan, met een tijdelijk deel, zetten we stapsgewijs om tot een volledig omgevingsplan, dat uiterlijk in 2032 klaar is. Uiteindelijk komt alles wat te maken heeft met je leefomgeving terug in het Omgevingsplan. Hierin staat waar gebouwd of verbouwd mag worden en hoe grond en gebouwen gebruikt mogen worden. Ook staan in het omgevingsplan regels over bijvoorbeeld geluid, bodem en duurzaamheid.

Omgevingsloket

In het omgevingsloket kijkt u of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen van je plannen.

 • Open het omgevingsloket of ruimtelijkeplannen.nl en klik op "Plannen zoeken"
 • Voer een adres of naam van het plan in
 • Gebruik de knop "open keuzehulp" om daarna het juiste plan te kiezen
Wat u moet weten 
 • In het omgevingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen gebruikt mogen worden.
 • Iedereen moet zich houden aan het omgevingsplan: inwoners, bedrijven, instellingen, maar ook wij als gemeente
 • Een omgevingsplan bestaat uit 1 of meerdere kaarten, regels en toelichting
 • Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Dit checkt u via het Omgevingsloket
 • U heeft een ontheffing nodig als u bouw- of verbouwplannen niet in het omgevingsplan passen
Invloed uitoefenen

Een omgevingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daar invloed op hebben.

 • Vooraf meedenken
  De overheid biedt mensen die wonen en werken in een gebied ruimte om mee te denken over plannen en projecten van de overheid (participatie). Zo kunnen inwoners bijvoorbeeld vooraf meedenken met de overheid en ontwikkelaars over grote bouwprojecten.
 • Reageren tijdens de ter inzage periode (zienswijze indienen
  Voor we het omgevingsplan wijzigen stellen we eerst een ontwerp-omgevingsplan op. Dit ontwerp-omgevingsplan ligt 6 weken ter inzage. We publiceren dat in de Westervelder en op officiëlebekendmakingen.nl. Op onze website staan de bekendmakingen van ontwerpomgevingsplannen van de laatste 6 weken. In de ter inzage periode kunt u uw reactie geven op het plan.
 • In beroep
  De gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast. Binnen
  zes weken kan een belanghebbende beroep indienen bij de Raad van State in Den Haag. Als een beroep ingediend wordt, kan ook gevraagd worden om een ‘voorlopige voorziening’. U kunt dan een voorlopige beslissing van de rechter vragen als u de uitkomst in de lopende procedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang

U kunt geen bezwaar maken tegen delen van het omgevingsplan die al eerder zijn vastgesteld.

Berichten over uw buurt

Door u aan te melden voor Berichten over uw buurt krijgt u automatisch de bekendmakingen van plannen in uw mailbox.