Energie opwekken uit zon en wind

Om minder en uiteindelijk helemaal geen gebruik meer te hoeven maken van fossiele brandstoffen, wekken we energie op uit duurzame bronnen zoals wind en zon. Door zonnepanelen, erfmolens en grotere windturbines is het mogelijk om deze natuurlijke bronnen om te zetten in elektriciteit. Dit kan op kleine schaal, maar ook door grote projecten.

Energie opwekken met zonnepanelen

Met zonnepanelen wekt u zélf groene energie op. Goed voor het milieu, en ook om geld te besparen. Zelfs met de aflopende salderingsregeling is de aanschaf van zonnepanelen een goede investering. De huur van zonnepanelen is overigens vaak financieel minder interessant, dus dat raadt het Drents Energieloket af om te doen, zie ook de website van het Drents Energieloket.

Denkt u aan energie opwekken via zonnepanelen? Neem dan voor onafhankelijk gratis advies contact op met het Drents Energieloket via of 085 – 792 01 58. 

De gemeente krijgt wel eens vragen van inwoners of er een speciale actie loopt voor de aanschaf van zonnepanelen of dat ze met leveranciers samenwerken. Dit is niet het geval. Wij juichen uiteraard het verduurzamen van uw woning toe, maar werken daarbij niet samen met commerciële partijen die duurzame technologie aanbieden.

Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? Ga naar Zonnekaart Drenthe. Klik op uw gemeente en vul het adres in. Binnen enkele muisklikken ziet u wat de geschatte mogelijkheden zijn. Staat uw adres er niet op? Probeer dan Zonatlas. Zonnepanelen kunt u op uw dak plaatsen zonder vergunning, tenzij u een monumentaal pand hebt of de zonnepanelen in het dak wilt integreren als dakbedekking. Ook veldopstellingen in uw tuin zijn vergunning/meldingplichtig via het omgevingsloket van de gemeente (www.omgevingsloket.nl).

Energieopwekking met zonne- en windenergie in Westerveld

Het college van de gemeente Westerveld heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 de energie die de huishoudens in de gemeente nodig zijn, duurzaam op te wekken. Vóór 2030 moet de gemeente Westerveld een vermogen van 28.000 MWh duurzame elektriciteit opwekken. Dit kan met grootschalige zonne-energie en/of windenergie, op zowel land als ook op water.

Om ambities mogelijk te maken heeft de gemeenteraad van Westerveld op 19 december 2023 het beleidskader Grootschalige opwek van zonne-energie op land/water 2024-2025 (pdf - 394 kB) vastgesteld. Als bijlage is het Rapport ‘Energietransitie in het Westerveldse landschap' (pdf - 13,9 MB) daarbij opgenomen; een advies vanuit landschappelijk oogpunt over geschikte en ongeschikte plekken in de gemeente Westerveld voor energieopwekking met zonne- en windenergie. 

Locaties voor een zonnepark op water

Met dit beleidskader wordt onder meer ruimte geboden aan 2 locaties voor een zonnepark op water: de voormalige zandwinplas Paardeweide in Darp en de zandwinplas de Achterste plas- (Calduran) bij Geeuwenbrug. Voor meer info, kijk op de projectwebsite van de ontwikkelaars en/of meld u aan voor de nieuwsbrief.

Regionale Energiestrategie (RES)

Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe er duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden. Valt de keuze op windmolens, zonnepanelen of zonnedaken? Kan het energienetwerk dat wel aan? Welke warmtebronnen kunnen we gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? Hoe zorgen we dat 50% van de opgewekte energie eigendom wordt van de lokale gemeenschap?

In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. De RES-regio Drenthe is zo’n energieregio. In onze Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 staat beschreven dat we in 2030 in Drenthe 3,45 Terawattuur (TWh) willen opwekken door grootschalige zonne- en windenergie. Ter vergelijking: dit staat gelijk aan een kwart van het Drentse energiegebruik. 

Voor het opstellen en uitvoeren van de RES is een intensieve samenwerkingsstructuur opgezet tussen de Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, waterschappen, netbeheerders en maatschappelijke partners. Binnen de RES-regio Drenthe werken we samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen.

Voor meer info kijk op de website www.energievoordrenthe.nl.

2021 Nota Samenwerken aan Duurzaamheid

Met de nota Samenwerken aan Duurzaamheid (pdf - 870kB) geeft het college van B&W van onze gemeente een duidelijk startsein voor verduurzaming. Deze nota zal bij nieuwe (financiële) inzichten telkens worden geactualiseerd. Dit document is een samenvatting van de al bestaande beleidsdoelen en projecten van voorgaande periode. De ontwikkelingen van de periode tot 2021 zijn hierin opgenomen en gekoppeld aan de verschillende duurzaamheidsthema’s.