Archeologische verwachtings- en beleidskaart

De archeologische verwachtings- en beleidskaart geeft inzicht in waar in de gemeente extra aandacht aan het archeologische bodemarchief nodig is. U bekijkt de kaart hier.

RAAP archeologisch adviesbureau heeft in 2009 de opdracht gekregen voor het maken van deze kaart. Het doel van de kaart is een gemeentedekkend overzicht te geven van bekende archeologische waarden en archeologische verwachtingen.

De kaart geeft een duidelijk beeld van hoe de gemeente met het bodemarchief omgaat: wanneer is welk archeologisch onderzoek nodig. Op vrijdag 29 januari 2010 heeft de gemeente Westerveld als eerste gemeente in Drenthe haar archeologische beleidsadvieskaart gepresenteerd. In 2020 is deze beleidskaart in het kader van de Omgevingsvisie Westerveld geactualiseerd.

Drie lagen

De kaart bestaat uit drie lagen:

  1. Bronnenkaart: hier vindt u alle bekende vindplaatsen en cultuurhistorische objecten.
  2. Landschaps- en archeologische verwachtingskaart: Per landschapstype wordt de archeologische verwachting weer gegeven: laag, middelhoog of hoog. Deze kaart is, in combinatie met de bronnenkaart, een goede basis voor het nader archeologisch onderzoek. Ook is de bronnenkaart de basis voor het archeologiebeleid.
  3. Beleidsadvieskaart: de archeologische verwachtingskaart, de bronnenkaart en de beleidsrichtlijnen van de provincie Drenthe vormen samen de basis voor de beleidsadvieskaart. Op deze kaart is met een kleurencode aangegeven waar welke beleidsregels gelden. En welke vorm van archeologisch onderzoek nodig is voor een vergunning kan worden afgegeven.