Erfgoedvisie gemeente Westerveld

Bij het vaststellen van de gemeentelijke cultuurnota is de inspanningsverplichting opgenomen om ook een gemeentelijke erfgoedvisie vast te stellen. De erfgoedvisie van de gemeente Westerveld is op 12 april 2022 door de raad vastgesteld.

De gemeente Westerveld mag vooruitstrevend genoemd worden in hoe zij omgaat met haar cultureel erfgoed. Zij ziet erfgoed niet als hindermacht, maar als kansenmotor. Door het vaststellen van deze visie, is haar inzet op dit gebied tot 2030 in deze visie geborgd. De visie heeft een aantal duidelijke doelen waar we met elkaar, binnen het wettelijke kader van onder anderen de Erfgoedwet en de Omgevingswet, aan gaan werken. 

Met de Erfgoedvisie gemeente Westerveld 2022-2030 (pdf - 1,2 MB) wordt een eerste aanzet gegeven om via de in deze visie genoemde doelstellingen, de opgaven en het beleid weer helemaal bij de tijd te brengen. Er ligt een duidelijke verwantschap met de Omgevingsvisie, de Kerkenvisie en de Museumvisie. Ook het maatschappelijke kapitaal van erfgoed wordt nadrukkelijk benoemd. De visie is opgesteld dankzij input van zowel interne als externe stakeholders, waaronder een groot aantal eigenaren van monumenten en lokale historische verenigingen.