Provinciale monumenten

In 2007 stelde de provincie Drenthe een lijst samen van beschermde provinciale monumenten. Dit zijn panden die vanwege hun schoonheid, architectuur, geschiedenis of interlokale betekenis op regionaal niveau erg belangrijk zijn.

Ook in de gemeente Westerveld kennen we een groot aantal provinciale monumenten. Deze zijn door Gedeputeerde Staten aangewezen, omdat ze van 'regionaal' historisch belang worden geacht vanwege uitzonderlijke schoonheid, regionale geschiedenis of op andere wijze 'het verhaal van Drenthe' vertellen.

Sinds 2008 kent de provincie Drenthe een lijst van ‘beschermde’ provinciale monumenten. Voor de wetgeving betekent dit, dat provinciale monumenten eenzelfde bescherming genieten als bijvoorbeeld rijksmonumenten. Het verschil: rijksmonumenten zijn van nationaal (en soms zelfs internationaal) belang, terwijl provinciale monumenten van regionaal-lokaal belang zijn. In 2024 is de zogenaamde Wurzburgriese, een oude Duitse radarschotel aan de Drift in Dwingeloo, aan de lijst van beschermde provinciale monumenten toegevoegd.

Wanneer is een pand een beschermd provinciaal monument?

In 2007 besloot de provincie Drenthe om een lijst samen te stellen van beschermde provinciale monumenten. Het betreft panden die vanwege hun schoonheid, architectuur, geschiedenis of interlokale betekenis van regionaal en bovenlokaal belang worden geacht.

In april 2009 is de eerste serie met beschermde provinciale monumenten aangewezen waarbij met name is gekeken naar panden uit de periode 1850-1940. In 2010 zijn ook de monumenten uit de 'Wederopbouwperiode' (vanaf 1940 40 jaar) aan de provinciale monumentenlijst toegevoegd. Deze provinciale monumenten nemen naast de rijksmonumenten een eigen positie in.

Provinciale monumenten zullen niet alleen gebouwen zijn, maar ook historisch-geografische of stedenbouwkundige waardevolle gebieden en archeologische monumenten. Drenthe wordt de eerste provincie in Nederland met zo'n ‘integrale’ provinciale monumentenlijst.

Helaas kan op particulier initiatief geen nieuw provinciaal monument worden aangedragen. Voor meer informatie over de provinciale monumentenlijst en eventuele financieringsmogelijkheden vindt u op de website www.provincialemonumentendrenthe.nl.

De ‘stelregel’ is dat u bij alle wijzigingen in, aan of bij een monument de gemeente moet inlichten. Samen met de gemeente kunt u vervolgens gebruik maken van het monumentenspreekuur. Op dit spreekuur kunt u uw plannen geheel gratis voorleggen aan diverse monumentendeskundigen. Het advies kunt u desnoods verwerken in de uitvoering van uw plannen, of in de vergunningaanvraag.