Vrijstelling energielabel voor monumenten

Woont u in een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument? Dan is het energielabel voor u niet verplicht.

Vrijstelling energielabel

Sinds januari 2015 ontvangen alle huiseigenaren een voorlopig energielabel. Dit label, dat u moet omzetten in een definitief energielabel, is nodig als u uw woning wil verhuren of verkopen. Het energielabel is echter niet verplicht bij verhuur of verkoop als het pand een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument is.

Voor een prettig leef- of werkklimaat ontkomen ook monumenten echter niet aan isolatie en energiebesparing, of bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. In alle gevallen is het echter belangrijk, om vooraf contact met de gemeente op te nemen. Via het monumentenspreekuur, of tijdens een persoonlijk keukentafelgesprek, kan samen met u worden bekeken welke maatregelen passend zijn bij uw specifieke wens en bij de uitstraling van uw monument.

Meer informatie

Energielabel woningen en gebouwen.