Evenementenvergunning aanvragen

Organiseert u een muziekfeest, sportevenement, markt of ander publieksevenement? Vraag dan op tijd een evenementenvergunning aan en lever daarbij een veiligheidsplan aan (verplicht).

Wanneer een evenementenvergunning?

Bijvoorbeeld bij feesten, festivals en sportevenementen waarbij:

 • meer dan 50 bezoekers en/of deelnemers worden verwacht;
 • er sprake kan zijn van geluidshinder (denk aan versterkte muziek);
 • attributen geplaatst worden, zoals een tent, tribune, mobiele toiletten, springkussens;
 • het evenement gehouden wordt in de openbare ruimte;
 • het nodig is de straat af te sluiten voor het evenement;
 • hulpdiensten kunnen worden belemmerd door het evenement;
 • zwak alcoholhoudende drank buiten een horecabedrijf wordt geschonken.
Tijdig indienen

Diverse adviesorganen zoals politie, VRD en GHOR beoordelen uw vergunningaanvraag. Dit kost tijd en daarom ontvangen wij uw aanvraag bij voorkeur minimaal 4 maanden vóór aanvang van het evenement.

Welke documenten moeten er bij een aanvraag?

De behandeling van een aanvraag voor een evenementenvergunning duurt minimaal 8 weken. Naast een volledig ingevuld aanvraagformulier kunnen onderstaande documenten als aanvulling nodig zijn voor de beoordeling van uw aanvraag:

 • Volledig ingevuld en ondertekend “aanvraagformulier vergunning evenement”
 • veiligheidsplan met als bijlagen:
  • draaiboek;
  • programma van het evenement;
  • plattegrond op schaal op grond van de indieningseisen BGBOP; 
  • bij een tijdelijk bouwwerk: de constructieberekeningen en keuringsrapport;
  • route;
  • postenplan met Verkeersregelaars;
  • verkeersplan met aanrijroute hulpdiensten; 
  • toestemming grondeigenaar.
  • Beveiligingsplan bij een feest. 
Evenementen in de natuur

Elke activiteit kan in meer of mindere mate leiden tot negatieve effecten voor de natuur of diersoorten. In verband met de bescherming van de natuur heeft u mogelijk een ontheffing en/of natuurvergunning nodig. Lees meer over een evenement in de natuur.

Toestemming grondeigenaar

Wanneer u een evenement wilt organiseren op het grondgebied van iemand anders, bijvoorbeeld Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten, vraag dan eerst toestemming aan de grondeigenaar voordat u een vergunning aanvraagt. Deze toestemming voegt u als bijlage bij de aanvraag. Wanneer er toestemming wordt gevraagd kan het zijn, dat de organisatie vanaf 1 januari 2022 aparte kosten in rekening brengt voor hun aanvraag. Deze kosten komen bovenop de kosten van de vergunningaanvraag die u bij de gemeente indient.

Evenementenverzekering

U bent als organisator eindverantwoordelijk voor het goed verlopen van het evenement. In dat kader verwacht de gemeente dan ook dat u daarvoor een verzekering afsluit. De gemeente heeft een collectieve evenementenverzekering afgesloten. Kijk voor meer informatie op collectieve evenementenverzekering.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag evenementenvergunning worden leges berekend. De hoogte is afhankelijk van het soort evenement.

De leges bedragen (tarief 2024):

 • € 112,95 bij een eerste aanvraag.
 • € 56,50 bij een vervolgaanvraag binnen een periode van 5 jaar.
 • € 56,50 ontheffing ingevolge artikel 35 Alcoholwet.
Aanvragen? Wij helpen u graag verder

Wilt u een evenementenvergunning aanvragen, neem dan vooraf contact op voor het maken van een afspraak. Het organiseren van een evenement is complex, daarom is het goed met elkaar te bespreken wat er mogelijk is. In een persoonlijk gesprek kunnen we de details zorgvuldig doornemen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via 14 0521.