Aangifte van geboorte

Uiterlijk 3 dagen na de geboorte van uw kind doet u aangifte bij de gemeente waar het kind geboren is. 

Heeft u net een kind gekregen? U doet aangifte bij de gemeente waar het kind is geboren. Dit kan digitaal of aan de balie van het gemeentehuis. Voor aangifte aan de balie maakt u een afspraak. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 14 0521.

U doet de geboorteaangifte binnen drie dagen na de geboorte. Is de derde dag een zaterdag, zondag of een feestdag? Dan mag u de aangifte doen op de eerste werkdag erna. De geboorteaangifte is gratis. 

Hoe werkt het?

Digitaal 

U kunt de geboorte digitaal doorgeven. Beide ouders loggen in met de DigiD gegevens.

Mogelijk heeft u ook nodig: 

 • gegevens van een akte van erkenning met eventuele naamkeuze; 
 • Verklaring van de arts/verloskundige (verklaring van geboorte).

Persoonlijk, aan de balie 

Maak een afspraak bij de gemeente waar het kind is geboren. U hoeft uw kind niet mee te nemen bij de geboorteaangifte. 

Neem de volgende documenten mee:

 • Geldig legitimatiebewijs van beide ouders
 • Afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend.
 • Indien getrouwd of geregistreerd partner: trouwboekje of partnerschapsboekje. U mag uw kind daarin laten vermelden, maar dit is niet verplicht.

In bijzondere gevallen neem u ook het volgende mee:

 • De verklaring van geboorte van de verloskundige;
 • Een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting;
 • Een bewijs van inschrijving met vermelding burgerlijke staat, als u in het buitenland woont.

U ontvangt per post een persoonslijst van uw kind, met vermelding van het BSN-nummer.

Wie doet de aangifte?

Beide ouders mogen de aangifte doen. Soms kan het door omstandigheden niet. Dan kan iemand anders die bij de bevalling was aangifte doen, bijvoorbeeld:

 • iemand die bij de geboorte aanwezig was, of;
 • de eigenaar van het huis waarin het kind is geboren, of;
 • een medewerker van de instelling waar het kind is geboren (bijvoorbeeld het ziekenhuis).
Ouderlijk gezag

Bent u getrouwd of geregistreerd partners? Dan hebben beide ouders automatisch het gezag over de kinderen. 

Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan wordt vanaf 1 januari 2023 gezag meteen bij de erkenning geregeld. Bij de erkenning kunt u aangeven dat de moeder en erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben. Lees meer over kind erkennen.