Kind erkennen

Bent u als partner niet getrouwd met de moeder van uw kind en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u het kind wettelijk erkennen. Erkenning is niet nodig als u een kind krijgt binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap. U heeft dan automatisch wettelijk ouderschap.

Hoe werkt het?

U maakt een afspraak om een kind te erkennen. Dit kan tijdens de zwangerschap maar ook als het kind al geboren is.  

Erkent u het kind bij de geboorteaangifte? Dan gaat u naar de gemeente waar het kind is geboren. Erkent u het kind voor de geboorte of na de geboorteaangifte? Dat kan in iedere gemeente in Nederland.

Zo erkent u een kind: 

 • Maak een afspraak. Dit kan online of bel naar 14 0521. Bekijk ook de openingstijden;
 • Wilt u bij de erkenning van uw eerste kind een achternaam kiezen? Dan moeten beide ouders aanwezig zijn bij de erkenning;
 • Neem de volgende documenten mee:
  • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouders
  • Is de moeder niet aanwezig bij de erkenning? Neem haar schriftelijke toestemming voor de erkenning mee
 • In bijzondere gevallen geldt: 
  • Is het kind  dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder? Neem dan schriftelijk toestemming van moeder én kind mee.
  • Is het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder? Dan moet het kind aanwezig zijn bij de erkenning om toestemming te geven;
  • Woont een van de ouders in het buitenland? Neem dan ook een buitenlands bewijs van ongehuwd zijn mee met adres- en woonplaatsgegevens.
  • Wanneer u vóór de geboorte het kind erkent, bewaar dan het afschrift dat u krijgt na de erkenning. Dit heeft u nodig bij de geboorteaangifte.
Naamkeuze bij erkenning kind

Tijdens de erkenning kunt u de achternaam van uw kind kiezen. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie. Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap en kiest u niet bij de erkenning? Dan krijgt het kind bij de geboorteaangifte automatisch de achternaam van de biologische moeder. 

Is het kind 16 jaar of ouder bij de erkenning? Dan kiest het kind zelf welke achternaam hij of zij wil dragen.

Lees meer over naamkeuze.

Ouderlijk gezag

Door erkenning heb je sinds januari 2023 automatisch ook het gezag over je kind. Gezag betekent dat je zorg- en opvoedingsplicht voor je kind hebt. Leer meer over ouderlijk gezag.