Achternaam kind kiezen

Ouders kunnen samen bij de gemeente hun voorkeur voor een gecombineerde achternaam aangeven. Ze kunnen dit doen tijdens de zwangersschap, bij de geboorteaangifte of bij het erkennen van het kind. De keuze van de gecombineerde achternaam is eenmalig en geldt ook voor de volgende kinderen van deze ouders.

Overgangsregeling

Als het oudste kind op (of na) 1 januari 2016 is geboren, kunnen ouders gebruik maken van een overgangsregeling. Hierdoor mogen zij vanaf 1 januari 2024 alsnog een gecombineerde achternaam kiezen voor hun kinderen. De ouders kiezen samen welke namen zij doorgeven en in in welke volgorde. De gekozen naam geldt voor alle kinderen van diezelfde ouders. Deze overgangsregeling geldt tot 1 januari 2025.

Kosten bij de gemeente

U regelt de naamskeuze bij de gemeente. Dit kost € 75,- voor het eerste kind en € 50,- voor elk volgend kind.

Buitenlandse nationaliteit

Heeft uw kind geen Nederlandse nationaliteit, maar wel 1 of meer buitenlandse nationaliteiten? Dan bepalen de buitenlandse regels de mogelijkheden voor de achternaamkeuze. Heeft u kind meer buitenlandse nationaliteiten dan mag u kiezen welke buitenlandse regels de achternaamkeuze bepalen. Neem voor meer informatie over de keuzemogelijkheden contact op met de overheid van de nationaliteit(en) van uw kind. Of informeer ernaar bij de gemeente waar u woont.

Regels voor kinderen die in het buitenland een naam krijgen

Elk land heeft zijn eigen regels. Als uw kind volgens die regels een gecombineerde achternaam krijgt, wordt deze meestal in Nederland erkend. Informeer ernaar bij uw gemeente.

Naamskeuze doorgeven

Beide ouders moeten de naamskeuze persoonlijk doorgeven bij de gemeente.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van beide ouders.
  • Indien van toepassing: een bewijs van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Gezinssituaties

Gehuwd

Als u getrouwd bent en u doet geen naamskeuze voor uw kind, dan krijgen alle kinderen uit deze relatie automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat uw kind bij de geboorte de achternaam van de moeder krijgt, of een gecomineerde achternaam? Dan moet de gemeente een akte van naamskeuze opmaken. Dit kan op twee momenten:

  • voor de geboorte;
  • bij de geboorteaangifte (de ouders moeten dan wel samen naar de gemeente komen).

Ongehuwd/ alleenstaand

Bent u als ouders niet getrouwd? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Dit geldt ook als u alleenstaand bent. Wordt het kind door de vader erkend, dan kan bij de erkenningsakte gekozen worden voor de naam van de moeder, de naam van de vader of een gecombineerde achternaam. Erkenning en naamskeuze kunt u doen vóór de geboorte. Dit gebeurt door middel van een akte erkenning ongeboren vrucht. Wordt er geen akte erkenning ongeboren vrucht opgemaakt en wilt u toch kiezen voor de achternaam van de erkenner of een gecombineerde geslachtsnaam, dan moet u beiden bij de geboorteaangifte aanwezig zijn.

Twee vrouwen

Als twee ongehuwde vrouwen samen een kind gaan opvoeden, dan krijgt het kind de achternaam van de biologische moeder. Zijn twee vrouwen met elkaar gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan is voor het eerste kind wel naamskeuze mogelijk. U kunt deze naamskeuze al voor de geboorte van het kind maken. Het kan ook bij de geboorteaangifte. Daarvoor moet u beiden langskomen.

Gezamenlijk gezag/adoptie

Bij gezamenlijk gezag of bij adoptie door twee vrouwen of twee mannen kan er naamskeuze gedaan worden . Volgende kinderen krijgen dezelfde naam als het eerste kind.