Ouderlijk gezag

Wilt u een kind uit Nederland of uit het buitenland adopteren? Dan moet u aan meerdere voorwaarden voldoen. Ieder land stelt zo zijn eigen voorwaarden. Er kunnen onder andere eisen worden gesteld aan uw leeftijd, uw gezinssamenstelling en uw inkomen.

Bij de gemeente kunt u geen adoptieverzoek indienen.

Meer informatie over adoptie vindt u bij de Stichting Adoptievoorzieningen of op de website van Rijksoverheid.

Zie ook

Achternaam kind