Rioolverstopping

Een rioolverstopping is vervelend en roept vaak vragen op. Hier leest u wat u moet doen bij een verstopping en wat er bij komt kijken.

Wat moet u doen bij een rioolverstopping?

Bent u huurder van een woning? Dan moet u bij een rioolverstopping contact opnemen met de verhuurder.

Bent u eigenaar van de woning? Dan moet u eerst zelf gaan kijken waar de verstopping zit. Dat doet u door het ontstoppingsstuk (zie afbeelding) op te graven en te controleren. Als eigenaar bent u namelijk verantwoordelijk voor de aansluiting en het onderhoud van de rioolaansluiting tot en met het ontstoppingsstuk dat op of bij de perceelgrens ligt. 

Ligt het ontstoppingsstuk meer dan een halve meter buiten de perceelgrens? Dan is het verstandig dat u deze alsnog in de buurt van de perceelgrens aanbrengt om onderstaande controle uit te kunnen voeren.

Ontstoppingsstuk

Controle van het ontstoppingsstuk

Als het ontstoppingsstuk leeg is (droog), zit de verstopping in uw eigen riool. U moet dan zelf zorgen voor schoonmaak of hiervoor een bedrijf inschakelen. De kosten komen dan voor eigen rekening.  

Staat er wel water in het ontstoppingsstuk? Dan kunt u de gemeente bellen. De verstopping zit dan waarschijnlijk in het gemeentelijke deel. De gemeente maakt de huisaansluiting vanaf het ontstoppingsstuk tot het hoofdriool schoon. 

Tekening

Weet u niet waar het ontstoppingsstuk zit? Dan kunt u bij de gemeente een tekening opvragen (indien aanwezig). De gemeente probeert de gegevens zo goed mogelijk bij te houden. Door diverse omstandigheden zoals verbouwingen kan het zijn dat de tekeningen niet (meer) kloppen. aan de door ons verstrekte gegevens kunnen daarom geen rechten worden ontleend. 

Kosten

De kosten die u maakt voor het (laten) opgraven van het ontstoppingsstuk zijn voor uw eigen rekening. Dit is geen taak van de gemeente. Laat u werkzaamheden door derden uitvoeren, dan zijn de kosten altijd voor uw eigen rekening, omdat we als gemeente niet in de gelegenheid zijn gesteld om het op te lossen. 

Let op: volg de procedure

Als u bovenstaande procedure niet volgt, neemt de gemeente geen verantwoordelijkheid voor herstel. Ook betaalt de gemeente geen factuur van de door u ingeschakelde ontstoppingsbedrijven. Blijkt bij onderzoek dat de verstopping in het gemeentelijk riool is veroorzaakt door onjuist gebruik van het particulier riool, dan zijn de kosten voor rekening van de veroorzaker.

De kosten van het opgraven, controleren en het herstel van eventueel boven het ontstoppingsputje aangebrachte bestrating op eigen terrein komen volledig voor uw rekening. Ook als achteraf blijkt dat er sprake was van een verstopping in het gemeentelijk deel van de riolering worden gemaakte kosten niet vergoed.

Wat gooit u niet in het riool? Voorkom onnodige kosten en overlast door verstoppingen!

Gooi geen schoonmaakdoekjes, olie of vet uit (frituur)pan, verpakkingen, condooms, maandverband, tampons, bouwafval, kattenbakkorrels, kaarsvet enzovoort in het riool maar in de grijze afvalcontainer!

Storing in rioolgemaal

Een rioolverstopping of probleem met het riool kan ook veroorzaakt worden door een storing in een rioolgemaal. Deze gemalen staan vooral in het buitengebied. Als u problemen heeft met het riool en er een gemaal bij u in de buurt staat, kunt u het beste eerst kijken of de rode lamp op de besturingskast brandt. Als er geen rode lamp op het gemaal aanwezig is, neem dan eerst contact op met de gemeente voordat u zelf verder stappen onderneemt.

  • Als de rode lamp brand, dan is er een storing in het gemaal. Wij verzoeken u in dat geval de storing te melden bij de gemeente, zodat dit verholpen kan worden. 
  • Indien de rode lamp niet brandt, dan is de bovenstaande procedure ook van toepassing en controleert u of er water in het ontstoppingsstuk staat. 
Contact met de gemeente

Heeft u een rioolverstopping dan kunt u contact opnemen met de gemeente via de melding openbare ruimte. Of telefonisch tijdens kantooruren via tel. 14 0521. Buiten kantooruren kunt u in dringende gevallen de piketdienst van de buitendienst bellen via tel. 06-5576 3037.