Melding openbare ruimte

Melding openbare ruimte doorgeven

De openbare ruimte bestaat uit plekken die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Is er iets kapot, is er sprake van overlast of is er een gevaarlijke situatie ontstaan? Meld dit dan bij de gemeente. Denk hierbij aan meldingen over:

  • afval;
  • kapotte straatverlichting;
  • asfalt-, klinker- en onverharde wegen;
  • voetpaden en fietspaden;
  • pleinen, speelplaatsen en dergelijke;
  • verkeersborden en -tekens;
  • straatmeubilair, zoals zitbanken;
  • verkeersmaatregelen, zoals drempels en wegversmallingen;
  • ongedierte;
  • openbaar groen.

Melding doorgeven

U kunt uw melding online doorgeven via het formulier bovenaan deze pagina of telefonisch via 14 0521.

De gemeente streeft ernaar uw melding zo spoedig mogelijk af te handelen. Er zijn ook meldingen die in de reguliere planning worden opgenomen en later worden opgepakt.

Geeft u uw melding online door met uw DigiD? Dan kunt u de afhandeling volgen via Mijn Gemeentepagina. Via e-mail wordt u dan geïnformeerd over de status van de melding.

Spoedeisende meldingen

Is er sprake van een gevaarlijke situatie (bijvoorbeeld een omgewaaide boom, olie op de weg of problemen met het riool) waar direct actie nodig is? Neem dan telefonisch contact op met 0521-349 349.

Buiten kantooruren belt u voor spoedeisende meldingen met de piketdienst via telefoonnummer 06 - 55 76 30 37.

Meer informatie