Bedrijf aan huis beginnen

Aanvraag

 

 

Wilt u een bedrijf aan huis starten? Dan moet u met een aantal zaken rekening houden. Niet alle beroepen kunnen zomaar in een woning worden uitgeoefend.

Voorwaarden

U mag alleen een bedrijf aan huis starten als voor uw bedrijf een klein deel van de woning nodig is. Wonen moet de hoofdbestemming blijven. Het hangt van het  omgevingsplan af of u een bedrijf aan huis kunt starten. Welke mogelijkheden er zijn voor een bedrijf aan huis kunt u zien in het omgevingsplan via Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl). Vaak is opgenomen dat er maximaal 50 m2 van de woonoppervlakte gebruikt mag worden voor aan huis verbonden beroepen zoals een kapsalon of een pedicure. Ook andere vormen van bedrijfsactiviteiten zijn mogelijk. In sommige gevallen is een omgevingsvergunning nodig. U kunt uw verzoek ook indienen via het Omgevingsloket door een conceptaanvraag in te dienen. Dan wordt getoetst of uw bedijfsactiviteit past binnen de bestemming van uw pand/perceel en of hiervoor al dan niet een vergunnin nodig is. Wij adviseren u in elk geval eerst in overleg te gaan met uw omgeving. 

Aanvraag

Als u een bedrijf aan huis wilt beginnen, controleer dan eerst via Vergunningcheck - Omgevingsloket (overheid.nl) of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Via "regels op de kaart" kunt u nagaan welke bestemming/functie het pand of terrein heeft. 

Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze digitaal aanvragen via ditzelfde Omgevingsloket. U identificeert uzelf met eHerkenning.