Camping beginnen of uitbreiden

In de gemeente Westerveld zijn een groot aantal kampeerterreinen. Als u een nieuw kampeerterrein wilt beginnen of een bestaand terrein wilt uitbreiden, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Camping/recreatieterrein 

Het beleid van de gemeente Westerveld is er in principe niet op gericht om nieuwe campings mogelijk te maken. Bij woningen is het in elk geval niet mogelijk. Voor "Kamperen bij de boer" gelden voorwaarden in het bestemmingsplan Buitengebied. Vanwege het grote aanbod van kampeerterreinen in Westerveld, is het belangrijk dat nieuwe of uitbreiding/wijziging van terreinen vernieuwend en onderscheidend zijn. De nadruk ligt hierbij op kwaliteitsverbetering en productvernieuwing. Ook de landschappelijke inpassing is belangrijk. 

Als u plannen heeft dan adviseren wij u eerst contact op te nemen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. U kunt ook een principeverzoek indienen of een conceptaanvraag doen via het Omgevingsloket Aanvraag of melding indienen - Aanvragen - Omgevingsloket (overheid.nl). Bij beide kunt u aangeven wat uw plan is met daarbij bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek, een financiële onderbouwing en een schetsplan of een terreininrichtingstekening. 

Kamperen bij de boer

Naast het agrarisch bedrijf is het mogelijk om een kleinschalige camping te starten. Dit is mogelijk door een omgevingsvergunning hiervoor aan te vragen. Er moet in elk geval voldaan kunnen worden aan de volgende voorwaarden:

  • Het kampeerterrein moet binnen de agrarische bedrijfskavel worden gevestigd, waarbij sprake is van een agrarisch bedrijf met een omvang van minimaal 20 nge's;
  • De afstand van het kampeerterrein tot de erfgrens van een naastgelegen woonhuis moet minimaal 50 m bedragen;
  • Er mogen ten hoogste 25 kampeermiddelen worden geplaatst in de periode van 15 maart tot 1 november van elk jaar;
  • Vaste kampeermiddelen, zoals trekkershutten en stacaravans, zijn niet toegestaan;
  • De landschappelijke inpassing moet voldoen aan het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;
  • Bij beëindiging van het agrarisch bedrijf of bij het krimpen tot beneden de omvang van 20 nge's moet het kamperen eveneens binnen twee jaar zijn beëindigd.  
Recreatieterrein uitbreiden

Uitbreiding van bestaande terreinen is mogelijk als het omgevingsplan dat toestaat. Vaak is een aanpassing of afwijking (een buitenplanse omgevingsplanactiviteit) nodig. 

Als u de inrichting van uw bestaande terrein wilt veranderen (dus niet vergroten), hoeft de bestemming niet te wijzigen. Wel moet u rekening houden met de eisen voor brandveiligheid en dergelijke. Wij adviseren u bij een aanpassing van een bestaand terrein eerst overleg te hebben met de gemeente. 

Het plaatsen van ‘vaste’ voorzieningen, zoals sanitairgebouwen, chalets of huisjes, is niet altijd mogelijk. U moet dan in veel gevallen een aanpassing van het omgevingsplan doen of een omgevingsvergunning aanvragen.