Werk bieden aan Oekraïense vluchtelingen

Heeft u als werkgever openstaande vacatures en wilt u graag werk bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne? Sinds 1 april mogen Oekraïense vluchtelingen zonder tewerkstellingsvergunning aan het werk in Nederland. Dat betekent dat ze snel en gemakkelijk aan de slag kunnen. Wel gelden er voorwaarden.

  • De werknemer valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Deze richtlijn geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben daardoor het recht om te werken in Nederland. De vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 en werkt terug t/m 4 maart 2022.
  • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met u. U geeft via een formulier bij het UWV aan dat de persoon bij u aan het werk gaat. Hierbij vermeldt u onder meer de duur en omvang van het dienstverband, de functie en het loon. Dit doet u minimaal 2 werkdagen voordat de werknemer start.
  • Werf Oekraïense vluchtelingen via het werkgeversservicepunt van uw gemeente. In het geval van meerdere vestigingen kunt u ook terecht bij het Landelijk Werkgevers Servicepoint. Ook kunt u via Vluchtelingenwerk of een uitzendbureau Oekraïense vluchtelingen een baan bieden.

Wil je een opdracht geven aan een Oekraïense vluchteling die werkt als ZZP'er? Dan moet u wél een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Als ZZP'er moet diegene ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Meer informatie

Meer informatie over werk bieden aan Oekraïense vluchtelingen vindt u op de volgende sites:

www.wspregiozwolle.nl

www.kvk.nl

www.vluchtelingenwerk.nl