Asbest verwijderen

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Voor het verwijderen van asbest gelden globaal dezelfde regels alleen is de vindplaats van de regels veranderd. In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn regels opgenomen over het verwijderen van asbest of op asbest gelijkend materiaal.  In hoofdstuk 7 van het  Bbl zijn regels rondom asbest in bouwwerken samengevoegd uit het voormalige Bouwbesluit en het Asbestverwijderingsbesluit. 

Melding doen

Als u als eigenaar van een gebouw asbest uit een bouwwerk wil (laten) verwijderen, dan moet u in de meeste gevallen een melding doen bij de gemeente. Het maakt niet uit hoeveel asbest u wilt verwijderen. Het asbest moet in de meeste gevallen verwijderd worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Ter bescherming van werknemers en klanten gelden voor deze bedrijven Certificatieschema's voor werken met asbest.

Een melding kunt u doen via het omgevingsloket.

Procedure

De hoofdregel is dat ten minste vier weken voor de aanvang van de werkzaamheden de melding bij het bevoegd gezag gedaan wordt. In een beperkt aantal gevallen, bijvoorbeeld mutatieonderhoud, kan deze termijn verkort worden één week. Soms is er geen melding nodig. Neem bij twijfel contact op met de gemeente. De eisen waaraan een asbestverwijdering moet voldoen staan ook in het Bbl. 

Subsidie verwijdering asbestdaken

U kunt asbestdaken verwijderen met een lening als u eigenaar bent van een gebouw met een asbestdak in Drenthe. Kijk voor meer informatie op Subsidie verwijdering asbestdaken

Asbest afvoeren

U mag als particulier in sommige gevallen zelf asbest afvoeren.Het vrijkomende asbesthoudende materiaal moet wel gescheiden van ander afval worden ingeleverd bij de gemeente. Houd u zich dan aan de volgende regels: 

 • U haalt speciaal asbestverpakkingsmateriaal op bij het afvalbrengstation. U laat bij het ophalen ook de toestemmingsbrief van de gemeente zien. Andere verpakkingen worden niet geaccepteerd.
 • U verpakt de asbest of op asbest gelijkend materiaal met dit folie dubbel in hanteerbare verpakkingen. U moet dit zelf op het afvalbrengstation in de afgesloten container doen.
 • U mag de asbest alleen vervoeren als u de toestemmingsbrief van de gemeente bij u heeft.
 • Op het afvalbrengstation meldt u dat u asbest heeft en laat u uw legitimatie en de toestemmingsbrief van de gemeente zien.
 • Op het afvalbrengstation opent het personeel de container, waarna u de asbest of op asbest gelijkend materiaal erin kunt leggen.
 • U kunt op het afvalbrengstation niet meer dan 35 m2 asbest inleveren.
 • Bedrijven kunnen niet met hun asbest terecht op het afvalbrengstation.

Voor de bovenstaande laatste twee situaties schakelt u een gecertificeerd bedrijf in.

Wat u moet weten over asbest

Wat u moet weten over asbest:

 • U mag asbestplaten niet schoon spuiten of bewerken.
 • Het verwijderen van asbest zonder geaccepteerde melding is een strafbaar feit.
 • Opslaan van asbest is niet toegestaan en wordt gezien als een overtreding.
 • De toepassing en verkoop van asbest is verboden.
 • Er zijn ook asbestvrije cementplaten (zoals golfplaten) op de markt. De in Nederland gefabriceerde asbestvrije cementplaten zijn te herkennen aan de opdruk NT, NG of AFM aan de zijkant van de plaat. 

Op de website van Iplo vindt u meer informatie over asbest.