Exploitatievergunning

Voor de oprichting of de overname van een horecabedrijf heeft u een horeca-exploitatievergunning op grond van artikel 2.28 Algemene Plaatselijke Verordening nodig. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. U vraagt deze horeca-exploitatievergunning aan bij de gemeente.

LET OP: wanneer u alcoholhoudende dranken wilt schenken, heeft u een  Alcoholwetvergunning nodig. Een horeca-exploitatievergunning is dan niet nodig

Voordat u start met een horecabedrijf, is het noodzakelijk om na te gaan of in het bewuste pand een horecabedrijf uitgeoefend mag worden. 

Een aanvraag of wijziging valt onder de wet Bibob. De termijn voor behandeling van een vergunning is 12 weken en in bepaalde gevallen langer. Vraag de vergunning daarom tijdig aan!

Voorwaarden
  • Volledig ingevuld formulier (digitaal invulbaar onder 'Direct regelen')
  • Kopie recent (niet ouder dan drie maanden) geldig uittreksel inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel.
  • Kopie geldig paspoort of ID kaart van aanvrager(-s)/bestuurders (géén rijbewijs!).
  • Kopie huur-/ pacht-/koopovereenkomst of eigendomsakte/kadastrale inschrijving van het pand waarin uw bedrijf gevestigd is, waaruit blijkt dat u over het pand/gebouw kunt beschikken.
  • Kopie vennootschapscontract, statuten, deponeringen etc. in geval van een V.O.F of een rechtspersoon zoals BV, NV, vereniging of stichting.
  • Compleet en volledig ingevuld Bibob vragenlijst 2023 (pdf - 208 kB) inclusief alle bijbehorende bijlagen en documenten.
  • Plattegrond en/of bouwtekening van het pand/gebouw met de inrichting en de horeca-/slijtlokalen en de terrassen waar het horecabedrijf uitgeoefend wordt of gaat worden (schaal 1:100).
Kosten

In de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven voor uw vergunning gelden

Meer informatie en contact

Mail naar info@gemeentewesterveld.nl of bel het Klantcontactcentrum telefoonnummer 14 0521