Alcoholvergunning

U begint een horecabedrijf of neemt een horecabedrijf over. U wilt er ook alcohol schenken. Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Dit is ook het geval als uw bedrijf een andere rechtsvorm krijgt. 

Wanneer is een alcoholvergunning nodig?
 • Als u bijvoorbeeld een café, restaurant, sportkantine, gemeenschapshuis of slijterij wilt starten of overnemen waar alcoholische dranken worden geschonken. 
 • Als de ondernemingsvorm van het bedrijf verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV.
 • Als het bedrijf een andere eigenaar krijgt.
 • Als uw bedrijf verhuist naar een ander pand. 

Als u zwak alcoholische drank wilt schenken tijdens een evenement dan heeft u een ontheffing artikel 35 Alcoholwet nodig. Lees hiervoor Alcohol schenken tijdens een evenement. 

Aanvragen vergunning

U vraagt de vergunning schriftelijk, online of aan de balie van bij de gemeente aan.

Reguliere horeca of slijterij

Wanneer u alcohol verkoopt in een regulier horecabedrijf of een slijterij moet u de volgende formulieren invullen:

Paracommerciële horeca

Wanneer u als stichting of vereniging alcohol verkoopt in een sportkantine, dorpshuis, gemeenschapshuis etc. moet u de volgende formulieren invullen:

Meesturen of meenemen

Naast de bovenstaande formulieren moet u in beide gevallen ook een kopie meesturen of meenemen van:

 • de Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden en ondernemers;
 • het legitimatiebewijs van alle leidinggevenden en ondernemers;
 • de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden (voor zover van toepassing);
 • het uittreksel uit het KvK-handelsregister die maximaal 6 maanden oud is;
 • het bestuursreglement van de vereniging of stichting.
Aanvullende regels afgeven vergunning

Een Alcoholvergunning wordt alleen afgegeven wanneer iedere ondernemer en leidinggevende:

 • minimaal 21 jaar oud is;
 • over de Verklaring Sociale Hygiëne beschikt;
 • niet onder curatele staat;
 • van goed levensgedrag is.

Verder gelden de volgende voorschriften:

 • Het moet aannemelijk zijn dat tijdens de openingstijden van het horecabedrijf, de slijterij, het gemeenschapshuis etc. altijd ten minste één leidinggevende aanwezig is.
 • De inrichting van het horecabedrijf voldoet aan de Inrichtingseisen zoals genoemd in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) en de Alcoholwet. 
Betrouwbaarheid controleren (Bibob-onderzoek)

Als u een aanvraag indient voor een Alcoholvergunning dan onderzoekt de gemeente de betrouwbaarheid van u en uw bedrijf. Dit is een controle van uw integriteit en gebeurt met een Bibob-onderzoek. Het Bibob-formulier en bijbehorende documenten stuurt u naar info@gemeentewesterveld.nl of per post naar de gemeente, team Bibob, Postbus 50, 7970 AB Havelte.

Wat de doen bij wijzigingen

Als er iets wijzigt in uw bedrijf, vereniging of stichting moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Is een leidinggevende gestopt en/of is er een nieuwe leidinggevende bijgekomen? Dan moet u dit melden via het formulier wijziging leidinggevenden (pdf - 129 kB). U hoeft in dit geval geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Kosten
 • Aanvraag vergunning (volgens artikel 3. Alcoholwet): € 225,90
 • Melding bij wijziging leidinggevende(n) (volgens artikel 30 en 30a Alcoholwet): € 112,95

(tarieven 2024)