Verkoop en opslag van vuurwerk

De verkoop en opslag van vuurwerk geeft risico op ontploffing en is daardoor een gevaar voor de omgeving. Wilt u als ondernemer consumentenvuurwerk verkopen en opslaan? Dan heeft u meestal toestemming nodig van de gemeente.

Voorwaarden vuurwerk verkopen
  • Op het etiket staat aangegeven aan wie u het vuurwerk mag verkopen. Lichter vuurwerk kan aan 16-jarigen worden verkocht, maar voor zwaarder vuurwerk moet men 18 jaar of ouder zijn om het vuurwerk voorhanden te hebben.
  • Op ieder vuurwerkproduct moet een duidelijke, Nederlandstalige gebruiksaanwijzing staan.
Vuurwerk opslaan
  • De meldingsplicht geldt als u binnen uw bedrijf minimaal 10 kilogram en maximaal 10.000 kilogram consumentenvuurwerk wilt opslaan.
  • Voor het opslaan van meer dan 10.000 kilogram consumentenvuurwerk moet u een omgevingsvergunning bij de provincie aanvragen.
Melding doen of vergunning aanvragen

U kunt via het Omgevingsloket controleren of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Als dat het geval is, kunt u de vergunning daar ook direct aanvragen. Log daarvoor eerst in via eHerkenning.

Ook als u kunt volstaan met een melding, kunt u via het omgevingsloket een melding aan de gemeente doen.

U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente, provincie, het waterschap of de rijksoverheid. De inhoud van uw aanvraag of melding bepaalt welke instantie u antwoordt. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.

Meer informatie