Verhuizen binnen Nederland

Gaat u verhuizen? U geeft dit door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dit kan vier weken voor de verhuisdatum tot vijf dagen daarna. Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft ook uw officiële verhuisdatum.

Hoe werkt het?

Verhuist u binnen of naar de gemeente Westerveld? Geeft dit dan vanaf 4 weken voor de verhuizing tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizen door bij de gemeente. Dat kan digitaal via het formulier (onder 'Direct regelen') of bij de balie op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. Dat kan via het afsprakenformulier of telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

Meenemen

Bij het doorgeven van uw verhuizing aan de balie in het gemeentehuis neemt u het volgende mee:

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart of verblijfsvergunning);
  • Kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, wat het adres is en de ondertekening;
  • Als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van toestemming met kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs. Die verklaring mag u zelf op papier zetten. Bij de digitale aangifte is deze ingebouwd.
Wie kan de verhuizing doorgeven?
  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
  • Ouder voor een inwonend kind. Het kind moet persoonlijk aanwezig zijn;  
  • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
  • Curatoren doen aangifte voor iemand die onder curatele staat.
  • Ongehuwd samenwonenden kunnen voor elkaar geen verhuizing doorgeven. Zij doen apart aangifte van verhuizing.
Welkomstpakket 

Bent u nieuw in de gemeente Westerveld? Welkom! Om u wegwijs te maken in de gemeente hebben wij een welkomstpakket gemaakt. Zo verkent en ontdekt u de omgeving. Via het aanvraagformulier kunt u zich ook aanmelden voor een kennismakingsbijeenkomst met het college van Westerveld.

Welkomstpakket aanvragen

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Meld dit dan bij uw nieuwe gemeente. U hoeft aan de gemeente Westerveld niets door te geven.