Verhuizen naar Nederland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Nederland en blijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Meld u dan binnen 5 dagen na aankomst in Nederland persoonlijk bij de balie van het gemeentehuis. Dit geldt ook voor gezinsleden die (mee)verhuizen. Hiervoor moet u een afspraak maken. 

Hoe werkt het

Maak een afspraak via het afsprakenformulier of telefonisch. Bel hiervoor naar 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

Meenemen

Bij het doorgeven van uw verhuizing aan de balie in het gemeentehuis neemt u het volgende mee:

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • Kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening;
  • Als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van toestemming met kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs. Die verklaring mag u zelf op papier zetten. Bij de digitale aangifte is deze ingebouwd.
Wie kan de verhuizing doorgeven?
  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Ouder voor een minderjarig kind. Het kind moet persoonlijk aanwezig te zijn;
  • Curatoren doen aangifte voor iemand die onder curatele staat. Deze persoon moet persoonlijk aanwezig zijn.