Revitaliseren

We vallen maar gelijk met de deur in huis: in de gemeente Westerveld mag u niet in een vakantiewoning wonen.

Om permanent wonen tegen te gaan gebruiken we het traject revitaliseren. Dit houdt in: zorgen voor vitale parken met toekomstperspectief en waar de kwaliteit op orde is. Dat doen we door het tegengaan van verloedering en verdere afglijding van parken en het aanpakken van eventuele veiligheids-, leefbaarheids- en ondermijningsproblematiek.

Bij een verhuizing moet u zich laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres dat uw hoofdverblijf is. U kunt zich laten inschrijven op het adres van een vakantiewoning. Want volgens de wet moet een gemeente u inschrijven op het adres waar u verblijft. U kunt zich dus wel inschrijven op het adres van een vakantiewoning, maar dit betekent niet dat u er (permanent) mag wonen.

Voor ons is het ‘wonen’ als de vakantiewoning uw hoofdverblijf is, dus uw thuis. De plek die vrienden en familie als uw adres kennen en waar u de post ontvangt. Ook als dit maar tijdelijk is. Bijvoorbeeld omdat u wacht op een nieuwe woning of tijdelijk in onze gemeente bent voor een (tijdelijke) baan. Als u de vakantiewoning alleen voor vrijetijdsbesteding gebruikt, moet u dus altijd een ander adres als hoofdverblijf hebben en met dat woonadres in de BRP geregistreerd staan.

Redenen waarom u niet in een vakantiewoning mag wonen

U mag om verschillende redenen niet in een vakantiewoning wonen.

  • Verantwoord: Een recreatiewoning voldoet vaak niet aan de eisen van het bouwbesluit. Denk daarbij aan eisen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en gezondheid. In vakantiewoningen, zoals chalets, is het daarom niet maatschappelijk verantwoord om te wonen. 
  • Regels: Er zijn gemeentelijke, provinciale en landelijke regels die maken dat u niet mag wonen in een vakantiewoning. In de omgevingsplannen van de gemeente Westerveld staat dat vakantieparken bedoeld zijn voor recreatie. Wonen past daar niet bij en is daarom niet toegestaan.
  • Beschikbaarheid: Als veel mensen op een vakantiepark gaan wonen, neemt de beschikbaarheid van vakantiewoningen voor toeristen af. Toeristen zijn belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid in Westerveld. We willen graag dat er genoeg plek blijft voor gasten die binnen onze gemeente op vakantie gaan. Daarom mag u niet in een vakantiewoning wonen. Niet tijdelijk en niet permanent.
  • Leefritme: Vakantieparken zijn bedoeld voor bezoekers die hier zijn voor een vakantie. Zij hebben meestal een ander ritme dan iemand die werkt. 
Terugkeren naar een recreatieve bestemming

Als een park nauwelijks meer recreatief wordt gebruikt, wordt er gekeken naar de mogelijkheden. Soms is de locatie en het aanbod belangrijk voor het toerisme en daarmee de economie en leefbaarheid van het gebied. Dan steken wij in op revitaliseren en ondersteunen het park in het terugkeren naar een levensvatbare, recreatieve bestemming. Dit doen we door samen met ondernemers en VvE’s te kijken naar realistische toekomstmogelijkheden. Ook worden de problemen die zijn ontstaan gezamenlijk aangepakt. Die staan vitalisering immers in de weg.

Een succesvolle terugkeer naar recreatief gebruik van een park gaat bij voorkeur in goede samenwerking tussen park en gemeente. Dat vergt een integrale aanpak waarbij de gemeente bereid is om stimulerend, maar ook streng op te treden vanuit een realistisch toekomstplan. Om permanente bewoning op een park aan te pakken, heeft de gemeente:

  • een handreiking voor de inschrijving in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) van personen die wonen op een vakantiepark;
  • mogelijkheden en termijnen in kaart waarop huidige niet-legale bewoners een alternatief kunnen en willen vinden;
  • de informatiepositie met betrekking tot de aanpak van (mogelijke) criminaliteit, ondermijning en sociale problematiek op vakantieparken.
Handhaving permanente bewoning

De gemeente Westerveld handhaaft op permanente bewoning van vakantiewoningen, zodat deze weer voor recreatie gebruikt kunnen worden. Permanente bewoning is een overtreding. De gemeente neemt maatregelen om deze overtreding te beëindigen. Dit betekent dat u het gebruik van de vakantiewoning als hoofdverblijf moet stoppen. Doet u dit niet voor de gestelde datum, dan riskeert u een dwangsom.