Hoe werkt het Wmo-proces?

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is er om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Wie hierbij zorg of ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wmo.

Hoe het aanvragen van Wmo ondersteuning in zijn werk gaat, ziet u in onderstaand stappenplan. 

Wachttijd Wmo

Let op: Op dit moment zijn er wachttijden bij de Wmo. Wij kunnen uw melding niet binnen de normale termijn in behandeling nemen. We doen er met de aanbieders alles aan om de wachttijden te verminderen én om ondersteuning voor iedere inwoner die dat nodig heeft, mogelijk te maken.

1. U doet een Wmo-melding

U doet online een Wmo-melding bij de gemeente. 

Melding Wmo 

Iemand anders kan de melding ook voor u doen. Lukt het niet? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente op telefoonnummer 14 0521. Wij helpen u dan verder.  

2. U krijgt een telefonische bevestiging van uw aanvraag

Iemand van team Wmo van de gemeente neemt binnen twee weken contact met u op om de ontvangst van de aanvraag te bevestigen. Waar nodig worden nog vragen gesteld om een duidelijk beeld te krijgen van uw aanvraag. 

3. U krijgt een intakegesprek

Een Wmo-consulent van de gemeente neemt binnen 6 weken na de melding contact met u op voor een intakegesprek en onderzoek. 

  • Optie 1: telefonische intake: Uw Wmo-melding wordt direct telefonisch behandeld. 
  • Optie 2: keukentafelgesprek: De gemeente maakt met u een afspraak voor een bezoek aan huis, het keukentafelgesprek. 

Tip: Vraag iemand bij het gesprek aanwezig te zijn. Er wordt veel besproken en dan is het goed als een vertrouwd persoon meeluistert en meepraat. U kunt hiervoor ook onafhankelijke clientondersteuning inschakelen. 

4. U ontvangt het gespreksverslag

U ontvangt binnen 10 werkdagen na het (keukentafel)gesprek het gespreksverslag. Hierin staat uw situatie en welke Wmo-ondersteuning eventueel aangevraagd kan worden om uw situatie te verbeteren. 

5. U tekent en stuurt het verslag terug

U stuurt het gespreksverslag binnen 1 week ondertekend retour. U mag hierin nog aanvullingen aanbrengen. Deze worden onderdeel van de aanvraag. 

6. Uw aanvraag is officieel

Het ondertekende verslag is uw officiële aanvraag. 

7. U ontvangt het besluit

Na ontvangst van uw officiële aanvraag ontvangt u binnen 10 werkdagen het besluit per post.

8. U kunt bezwaar maken

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen bij de gemeente Westerveld. De voorwaarden vindt u terug in het officiële besluit.