Huishoudelijke ondersteuning

De gemeente Westerveld vindt dat iedere inwoner moet kunnen beschikken over een schoon en leefbaar huis. Dit betekent dat de basishygiëne in uw huis op orde is en het huis opgeruimd, functioneel en veilig is.

De gemeente Westerveld vindt dat iedere inwoner moet kunnen beschikken over een schoon en leefbaar huis. Dit betekent dat de basishygiëne in uw huis op orde is en het huis opgeruimd, functioneel en veilig is.

Veel mensen kunnen zelf, of met hulp van bijvoorbeeld huisgenoten, kinderen, familie of buren, hun huishouden doen. Dit wordt ook wel ‘eigen kracht’ genoemd. Ook met het doen van kleine aanpassingen en door gebruikmaking van apparaten, kunt u in uw huishoudelijke taken worden ondersteund. U kunt hierbij denken aan een verhoging voor een droger/wasmachine, een magnetron of een (robot)stofzuiger.

Daarnaast kan de inzet van een particuliere huishoudelijke hulp uitkomst bieden. Ook zijn in de gemeente Westerveld algemene (gebruikelijke) voorzieningen beschikbaar die u kunnen ondersteunen in het huishouden. U kunt hierbij denken aan een boodschappen- of maaltijdservice, maar ook aan de was- en strijkservice WaST.

Maar soms is er aanvullende huishoudelijke ondersteuning nodig. Lukt het u niet om samen met uw omgeving en/of beschikbare voorzieningen uw huishouden op orde te krijgen, dan komt u misschien in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo.

Wachttijd huishoudelijke ondersteuning

Let op: Als u een indicatie heeft voor huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo, dan hoort u deze hulp snel te krijgen. Op dit moment lukt dat helaas niet. Er is een groot tekort aan personeel voor hulp bij het huishouden. Dit betekent helaas dat het langer duurt voordat u hulp bij het huishouden krijgt. De wachttijd kan verschillen en is afhankelijk van waar u woont. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen.

Wat houdt huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo in?

Aanvullend op de werkzaamheden die u zelf, (samen met) uw huisgenoten of sociaal netwerk kunt doen, helpt de huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo u met het schoonmaken van ruimtes die dagelijks of meerdere keren per week in gebruik zijn. Het gaat dan om de woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer, toilet en de aangrenzende hal/trap/overloop. Hoe vaak een ruimte moet worden schoongemaakt hangt af van uw persoonlijke situatie. Andere ruimtes worden niet schoongehouden, tenzij er sprake is van een bijzondere situatie. Het schoonmaken van de buitenruimte bij het huis (tuin, schuur, stoep, ramen buitenkant etc.) maakt geen onderdeel uit van de huishoudelijke ondersteuning.  

Hoe wordt de benodigde huishoudelijke ondersteuning bepaald?

Wanneer u een verzoek voor huishoudelijke ondersteuning indient bij de gemeente Westerveld, dan volgt er een gesprek met een consulent Sociaal domein van de gemeente. De consulent onderzoekt en beoordeelt uw hulpvraag. Om te kunnen beoordelen wat nodig is, wordt met u onder andere gekeken naar de volgende vragen:

  • Hoe woont u?
  • Hoe groot is uw gezin en uw huis?
  • Welke hulp wilt u van de gemeente?
  • Wat kunt u zelf doen?  
  • Heeft u hulp vanuit uw gezin, familie of buurt?
  • Zijn er voor uw vraag andere passende mogelijkheden in de buurt?
  • Hoe denkt u dat uw toekomst eruitziet?  
  • Wat is nodig zodat u zelfstandig kunt blijven wonen?

Wat nodig is, is afhankelijk van uw situatie en kan dus voor iedereen anders zijn. Aan de hand van uw situatie wordt door de consulent Sociaal domein bepaald welke aanvullende huishoudelijke ondersteuning er nodig is om samen met u een schoon en leefbaar huis te realiseren. De bevindingen van de consulent Sociaal domein worden vastgelegd in een onderzoeksverslag.

HHM-normenkader

Voor het vaststellen van de benodigde aanvullende huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo, maakt gemeente Westerveld gebruik van het Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning (HHM-normenkader). Met dit HHM-normenkader kan een verantwoord niveau van een schoon, opgeruimd en georganiseerd huishouden worden gerealiseerd.

De benodigde aanvullende huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo wordt in minuten per week berekend. Naast de tijd voor het uitvoeren van activiteiten, wordt er ook tijd berekend voor het binnenkomen, afspraken maken, interactie met u en bijvoorbeeld het pakken en opruimen van schoonmaakmiddelen. De huishoudelijke hulp verdeelt in overleg met u de uit te voeren werkzaamheden. Het is belangrijk dat alle activiteiten volgens afspraak worden uitgevoerd. Het HHM-normenkader is hierin leidend.

Meer informatie

Meer informatie over huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo kunt u vinden in de beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning. Ook kunt u teleonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 0521.