Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen. Het gaat vaak om kosten waarvoor u geen geld hebt, omdat er bijzondere omstandigheden zijn.

Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u weinig of geen eigen vermogen en moet u extra kosten maken die u niet kunt betalen? (Bijvoorbeeld bewindvoeringskosten, dieetkosten of de eigen bijdrage die u aan uw advocaat moet betalen) Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Iedereen mag bijzondere bijstand aanvragen. Dit is niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Via het formulier onder 'Direct regelen' kunt u een aanvraag invullen. De gemeente kijkt of u aan alle regels voldoet. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar: uw situatie, inkomen, vermogen, bijzondere omstandigheden en of de kosten ook echt noodzakelijk zijn.