Extra's bij laag inkomen

Het is in de huidige tijd voor veel inwoners lastig om rond te komen. Heeft u weinig geld over voor bijvoorbeeld een sportvereniging, zwemlessen of andere kosten? Dan biedt de gemeente financiële hulp

 • Bijzondere bijstand

  Krijgt u onverwacht te maken met hoge kosten, maar kunt u deze niet betalen? Bijvoorbeeld voor een advocaat, bewindvoering of maaltijdvoorziening? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand aanvragen.

 • Participatiebijdrage

  De participatiebijdrage is een vergoeding voor allerlei kosten. Denk aan kosten voor een (sport)vereniging, maar ook voor bijvoorbeeld een koelkast of een identiteitskaart.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Heeft u drie jaar of langer een laag inkomen en weinig vermogen? Dan heeft u misschien recht op een individuele inkomenstoeslag.

 • Studietoeslag

  Volgt u een studie, maar bent u door een medische beperking niet in staat om daarnaast te werken? Dan heeft u misschien recht op een studietoeslag.

 • Compensatie eigen risico

  Heeft u minimaal € 300,00 van het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering betaald? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen voor uw hoge zorgkosten. Bekijk de voorwaarden.

 • Regelingen voor kinderen

  Het kindpakket in de gemeente Westerveld bestaat uit verschillende regelingen voor kinderen en jongeren tot 21 jaar, die opgroeien in armoede.

 • Inkomens- en vermogensgrenzen

  Een overzicht van de inkomens- en vermogensgrenzen die gelden per 1 juli 2024.

 • Collectieve zorgverzekering

  Voor inwoners met een laag inkomen en vermogen heeft de gemeente Westerveld een collectieve zorgverzekering. Als u deze afsluit krijgt u korting op de verzekeringspremie en komt u mogelijk in aanmerking voor extra vergoedingen.

 • Westerveld verbonden

  Westerveld Verbonden helpt inwoners hun weg te vinden in alle organisaties en hun aanbod op het gebied van welzijn, wonen en zorg.