Woonvisie

De woonvisie geeft inhoud en richting aan de ontwikkelingen op de woningmarkt.

Addendum op de woonvisie

Meer nieuwe en meer betaalbare woningen bouwen. En meer sturen op het zelf ontwikkelen van bouwlocaties. Dat is de kern van het ‘Addendum op de Woonvisie 2019-2025’ (PDF - 353 kB) een aanvulling op de Woonvisie 2019-2025. De gemeenteraad heeft dit Addendum op 25 oktober 2022 vastgesteld. 

De gemeente wil met dit Addendum beter inspelen op veranderingen in de woningmarkt. En een groter percentage sociale huurwoningen en goedkopere koopwoningen gaan bouwen. Voor nieuwe woningen zijn ook nieuwe bouwlocaties nodig. De gemeente wil hierbij meer regie pakken en niet alles aan marktpartijen overlaten. De doelstelling is om tot 2030 plannen te ontwikkelen voor in totaal 750 - 1000 woningen.

Zie voor bijlage 1 bij het Addendum het Regionaal woningmarktonderzoek.

Woonvisie

Met deze Woonvisie 2019 -2025 (PDF - 2 MB) wordt vooruit gekeken naar 2025. Westerveld heeft een aantrekkelijk woonklimaat en is wat betreft natuur, groen en landelijk wonen onderscheidend ten opzichte van de omgeving. Dat mensen wonen in een mooi, groen en landelijk gebied wordt gewaardeerd. Voorzieningen in de grotere dorpen maar ook saamhorigheid worden gewaardeerd en maken deel uit van een aantrekkelijk woonmilieu. Westerveld is aantrekkelijk vanwege gunstige huizenprijzen, goede bereikbaarheid en doet vaak dienst als goede uitvalsbasis waar wonen en werken goed gecombineerd kunnen worden.

De Woonvisie biedt handvatten om dit te behouden en eventueel waar mogelijk te versterken. Daarbij kijken we niet alleen naar nieuwbouw maar ook naar mogelijke inbreiding en waar mogelijk het aanjagen van verbetering van de huidige woningvoorraad. Dat laatste heeft uiteraard ook te maken met het verduurzamen van de woningvoorraad.