Park Hesselte

Park Hesselte in Havelte is in eigendom van de gemeente Westerveld. Hesselte was een recreatiepark en werd eind 2022 te koop aangeboden door de toenmalige eigenaren. De gemeente zag hierin een prachtige kans om het park om te vormen tot een woonwijk. Er is namelijk veel vraag naar (nieuwe) woningen.

We beheren het park voor de mensen die er (nog) wonen en werken ondertussen aan plannen voor nieuwe woningen. Dat heeft tijd nodig: we moeten onderzoeken hoeveel en welke woningen we kunnen bouwen op deze plek en ondertussen begeleiden we waar nodig de bewoners en recreanten die langzamerhand vertrekken.

Op deze pagina leest u over de ontwikkelingen op het park.

Westelijk deelgebied
  • Tijdelijke huisvesting: op het westelijke deelgebied wonen verschillende groepen mensen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de bestaande woningen verdwijnen en er nieuwbouw voor in de plaats komt. Maar dat zal nog een tijdje duren. Voorlopig wordt het deelgebied gebruikt voor de tijdelijke huisvesting van bijvoorbeeld Oekraïense vluchtelingen. 
  • Pauzewoningen: op het westelijke deelgebied worden negen pauzewoningen geplaatst. Ook deze worden gebruikt voor de opvang van mensen die tijdelijk huisvesting nodig hebben.
Middelste deelgebied

Van recreatiewoning naar reguliere woning

Op het middelste deelgebied staan rietgedekte recreatiewoningen en zogeheten octagonwoningen (woningen in de vorm van een achthoek). Deze woningen zijn van goede kwaliteit en kunnen een reguliere woonbestemming krijgen. Het aanpassen van een bestemmingsplan voor dit deel van het park duurt ongeveer anderhalf jaar. Ook moeten de wegen op het park en de aansluitingen voor gas, water en elektra worden aangepast. In 2024 zijn we volop bezig met de voorbereidingen van deze aanpassingen. De werkzaamheden voor het aanpassen van de nutsvoorzieningen staan gepland voor het derde kwartaal van 2024.

Lees meer over vitale vakantieparken

Oostelijk deelgebied 

Het oostelijke deelgebied bestond uit staplaatsen voor recreanten. Deze recreanten moesten hun plek uiterlijk 1 april 2024 opgeruimd opleveren. Mensen die permanent wonen op een staplaats en die het niet tijdig gelukt is om een andere woning te vinden, kunnen onder voorwaarden tijdelijk terecht op het westelijke deelgebied.

Stedenbouwkundige schets

In 2024 werkt de gemeente aan een stedenbouwkundige schets voor het oostelijke deelgebied van Hesselte. We willen het voormalige park graag in zijn totaliteit en in samenhang met de omgeving ontwikkelen. Zo past het gebied goed bij Havelte en is het, naast een mooie woonomgeving, ook van meerwaarde voor inwoners van Havelte. 

Uiteraard betrekken we ook graag de inwoners van Havelte bij de plannen. In maart en april 2024 waren er bijeenkomsten om het plan met bewoners van Hesselte en inwoners van Havelte te bespreken. Tijdens beide avonden kregen we veel reacties. In onderstaand document leest u alle opmerkingen die we hebben gekregen. Onze stedenbouwkundige gebruikt de opmerkingen om een definitieve stedenbouwkundige schets te maken.

Bekijk de stedenbouwkundige schets (PDF - 982kB) om de resultaten uit de bijeenkomsten te bekijken.