Klacht indienen

Iedere gemeente wil haar taken zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over hoe een medewerker of bestuurder u heeft behandeld. Heeft u hierover een klacht? Dan kunt u die bij de gemeente indienen via het formulier onder 'Direct regelen'. 

Melding indienen

Is iets in de openbare ruimte kapot, is er sprake van overlast of is er een gevaarlijke situatie ontstaan? Meld dit dan bij de gemeente via de knop hieronder:

Melding indienen 

Indienen klacht

Het indienen van een klacht over een medewerker of bestuurder van de gemeente kunt u op drie manieren indienen:

  1. Digitaal: bovenaan deze pagina vindt u het digitale formulier. Hier logt u in met DigiD.
  2. Telefonisch: u licht uw klacht toe in een telefoongesprek. Er wordt dan geprobeerd de klacht direct op te lossen. Gaat dat niet naar uw tevredenheid, dan heeft u de mogelijkheid om alsnog uw klacht via het digitale formulier in te dienen.
  3. Brief: u kunt ook een brief via de post sturen. 

Ontvangstbevestiging

U krijgt een schriftelijke bevestiging als uw klacht is ontvangen. In deze bevestiging leest u ook over het verdere verloop van de procedure (onder andere de termijnen die in acht genomen moeten worden en wie de klacht behandelt). Neemt de gemeente uw klacht niet in behandeling, omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden die de gemeente daaraan stelt? Dan wordt u daarvan binnen vier weken na ontvangst van de klacht op de hoogte gebracht.

De Nationale ombudsman

Als u een klacht heeft, maakt u eerst gebruik van de klachtenregeling van de gemeente. Pas als u er samen met de gemeente niet uitkomt, kan de Nationale ombudsman uw klacht behandelen.