Gemeentelijke organisatie

De gemeente Westerveld is een organisatie met weinig hiërarchie, korte lijnen en een informele werksfeer. Zo komen alle medewerkers regelmatig bij elkaar voor informatie-uitwisseling, presentaties en afstemming.

Bestuur en organisatie willen met kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, de initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties stimuleren en faciliteren. De medewerkers van Westerveld zoeken meer en meer de interactie met inwoners, bedrijven en instellingen bij beleidsontwikkeling en –uitvoering. Naast de ontwikkelingen en initiatieven binnen de gemeentegrenzen waar we als bestuur en organisatie in meebewegen, zijn er ook ontwikkelingen in de regio, in de maatschappij én vanuit andere overheden om rekening mee te houden.

Wij zijn een organisatie in ontwikkeling die zich kenmerkt door weinig hiërarchie, korte lijnen en een informele werksfeer. Zo komen alle medewerkers regelmatig bij elkaar voor informatie-uitwisseling, presentaties en afstemming. Binnen de taakvelden komt zelfsturing meer en meer tot ontwikkeling en daar waar nodig is er coördinatie op inhoud.  Er weken ca. 180 tot 200 medewerkers. Alle medewerkers vormen samen een mooie mix: jong en oud, frisse blikken en jarenlange ervaring, diverse opleidingsniveaus, kennis- en interessegebieden et cetera.

Sinds 1 oktober 2021 is mevrouw D.B. Bruijn de algemeen directeur / gemeentesecretaris van de gemeente Westerveld.

Gemeentesecretaris D. (Debbie) Bruijn-Van den Berg
Foto: gemeentesecretaris D.B. (Debbie) Bruijn