Proclaimer

De gemeente Westerveld is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.gemeentewesterveld.nl.

Wij doen er alles aan deze actueel, volledig, juist en goed toegankelijk te houden. Komt u desondanks iets tegen dat niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie zeer op prijs.

U kunt ons dit op diverse manieren laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Als het om productinformatie gaat, herstellen wij eventuele fouten binnen 1 werkdag. Dit staat beschreven in onze servicenormen.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw reactie.

Uw privacy

Alle informatie die u ons verstrekt, behandelt de gemeente vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken we uitsluitend waarvoor u ze heeft verstrekt. Zie hiervoor ook onze privacy verklaring.

Toegankelijkheid

Bij de bouw van deze site is geprobeerd zo goed mogelijk rekening te houden met de toegankelijkheid voor bezoekers met een beperking.

Links naar andere websites

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de links die via deze site te bereiken zijn, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina's. De gemeente aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.