Global Goals gemeente

De gemeente Westerveld is een Global Goals gemeente. Waarom? Omdat we willen bijdragen aan een rechtvaardige, veilige en welvarende wereld, zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen. Lees hier meer informatie.

Westerveld4GlobalGoals Samen op weg naar een duurzame wereld

Gemeente Westerveld is een Global Goal gemeente. 

Wat zijn de Global Goals?

De zeventien Global Goals zijn:

 1. Einde aan armoede
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en betere voeding
 3. Gezonde levens bevorderen welzijn van mensen van alle leeftijden
 4. Goed en inclusief onderwijs en leven lang leren
 5. Bevorderen gendergelijkheid
 6. Beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen
 7. Betaalbare betrouwbare en duurzame energie voor iedereen
 8. Duurzame, inclusieve en bestendige economische groei en volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 9. Hoogwaardige, duurzame en inclusieve infrastructuur, industrie en innovatie
 10. Ongelijkheid in en tussen landen beperken
 11. Steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Verduurzamen van consumptie- en productiepatronen
 13. Bestrijden van klimaatverandering
 14. Beschermen van oceaan en zeeën
 15. Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen
 16. Vreedzame en rechtvaardige samenleving voor iedereen en effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instelling op alle niveaus
 17. Versterken van middelen voor de implementatie en revitalisatie van het mondiale samenlevingsverband voor duurzame ontwikkeling
Waarom is Westerveld een Global Goals gemeente?

Westerveld is een Global Goals gemeente, omdat we als gemeente

 • bijdragen tot realisatie van de Global Goals op veel terreinen;
 • bijdragen en willen bijdragen aan een rechtvaardige, veilige en welvarende wereld, zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen;
 • de Global Goals als heldere en bruikbare kaders zien als leidraad voor het ontwikkelen van beleid zoals de strategische visie en omgevingsvisie;
 • toekomstgericht en integraal werken en willen werken, aansluitend bij onze lokale realiteit en behoeften;
 • de Global Goals zien als prima instrumenten om Westerveld te profileren als een duurzame en toekomstgerichte gemeente.
Wat doen we als Global Goals gemeente?

Op dit moment geven wij al op diverse manieren uiting aan de zeventien Global Goals. Zo

De Global Goals zitten in ons Westerveldse DNA!