Als uw plan niet past in het omgevingsplan

Als u iets wilt wat niet past in het omgevingsplan, dan is er een wijziging van het omgevingsplan nodig. U moet hiervoor een plan indienen. Als de gemeente meewerkt aan uw plan, dan kijken wij samen met u welke procedure het beste gevolgd kan worden om uw plan te realiseren.

Als u iets wilt wat niet past in het omgevingsplan, dan is er een wijziging van het omgevingsplan nodig. U moet hiervoor een plan indienen. Als de gemeente meewerkt aan uw plan, dan kijken wij samen met u welke procedure het beste gevolgd kan worden om uw plan te realiseren. 

Principeverzoek indienen

Als u plannen heeft die niet in het omgevingsplan passen, kunt u een principeverzoek indienen. Het college van B&W zal dan een principestandpunt innemen over uw verzoek.

Procedures om van het omgevingsplan af te wijken

De Omgevingswet kent een aantal procedures om van omgevingsplan af te wijken. Bij de beoordeling van een aanvraag bepaalt de gemeente welke procedure gevolgd kan worden. U kunt contact opnemen met de behandelaar van uw aanvraag voor informatie over de te volgen procedure.

 • Binnenplanse afwijking
  In de regels van het omgevingsplan zelf staat waarvoor, op welke manier en tot welke grenzen de gemeente kan afwijken. Dit heet een binnenplanse omgevingsplanactiviteit.
 • Buitenplanse afwijking
  Als een ruimtelijke ontwikkeling niet in het omgevingsplan past/voldoet en er ook geen mogelijkheden zijn om deze ontwikkeling mogelijk te maken, beoordeelt de gemeente of het wenselijk en mogelijk is om met een buitenplanse afwijking, de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (kortweg bopa), medewerking te verlenen aan het plan.
  Het kan gaan om de volgende situaties:
  - De activiteit is niet mogelijk op basis van de algemene regels van het omgevingsplan.
  - De activiteit is niet mogelijk op basis van een binnenplanse omgevingsplanactiviteit.
  - De activiteit is niet vergunningvrij voor het bouwen.

       Meer informatie over de bopa kunt u vinden op: BOPA op hoofdlijnen | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Bij beide instrumenten is participatie van belang. Wij adviseren u vroegtijdig uw omgeving te betrekken bij uw plannen.

Wijziging omgevingsplan 

De raad kan een omgevingsplan wijzigen door bijvoorbeeld een gebied aan te passen en/of regels. Meer informatie hierover kunt u vinden op: Procedure voor het wijzigen van een omgevingsplan | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
​​​​​