Veelgestelde vragen en antwoorden

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de situatie in Oekraïne. Deze pagina wordt continu bijgewerkt met de meest actuele informatie.

Opvangplekken
 • Bij wie moet ik mij melden om een opvangplek aan te bieden?
  Wil je mensen bij je thuis opvangen? Dan kun je je aanmelden op de website van Takecarebnb.org. Bedenk vooraf goed of dit iets is wat je langere tijd kunt doen. En bereid je voor op wat je kunt verwachten. Ook hierover lees je meer op de website van Takecarebnb.
 • Krijg ik een (onkosten)vergoeding wanneer ik een opvangplek aanbied?
  U krijgt geen onkostenvergoeding voor het aanbieden van een opvangplek. De vluchteling krijgt leefgeld. Dit leefgeld is bedoeld voor het openbaar vervoer en activiteiten buitenshuis (zoals familie/vriendenbezoek, het doen van sport etc.), voeding en kleding, maar ook om een bijdrage te leveren aan het gastgezin. Onderling kan afgesproken worden hoeveel de vluchteling bij gaat dragen.
 • Wat voor gevolgen heeft dit voor mijn bijstandsuitkering en toeslagen?  
  Als iemand met een bijstandsuitkering in Westerveld de komende periode een Oekraïense vluchteling in huis neemt dan wordt deze nieuwe inwoner niet aangemerkt als medebewoner, waardoor de opvang geen nadelig effect heeft op de uitkering. Wat en of dit gevolgen heeft voor de zorg- en huurtoeslag is nog niet bekend.
 • Hoe zit het met de aansprakelijkheidsverzekering van de vluchtelingen?
  U moet uw eigen AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren) hierover raadplegen. De gemeente heeft geen verzekering voor vluchtelingen die particulier worden opgevangen. In veel gevallen is de vluchteling aangemerkt als logee en zodoende op uw polis meeverzekerd. Echter geldt dit alleen voor schade die zij toebrengen aan derden en niet aan uw eigendommen.

Registratie
 • Moeten de mensen uit Oekraïne zich registreren in de gemeente?
  Ja, neem hiervoor contact op met de gemeente via tel. 14 0521 of info@gemeentewesterveld.nl.
 • Moeten mensen uit Oekraïne asiel aanvragen?
  Dit hoeft niet, maar mag wel. Oekrainse vluchtelingen mogen in ieder geval tot maart 2023 in Nederland verblijven.
Financiën en werk
 • Mogen mensen uit Oekraïne werken in Nederland?
  Met ingang van 1 april mogen mensen uit Oekraïne zonder tewerkstellingsvergunning aan het werk in Nederland. De werkgevers zijn wel verplicht om aan het UWV door te geven wanneer zij een Oekraïner in dienst hebben genomen. Dit is voor een aantal werkgevers erg interessant. Een tewerkstellingsvergunning is dus niet nodig, echter er moet door de werkgever wel een melding bij UWV worden gedaan om e.e.a. goed geregistreerd te krijgen.Naast de registratie door werkgevers bij UWV moeten de Oekraïense mensen zich zelf bij de gemeente registreren, mede ook voor het verkrijgen van een BSN nummer (wat weer nodig is voor verkrijgen van een bankrekening). Meer informatie vindt u op de website van UWV waar tevens een aanmeldformulier staat vermeld.
 • Krijgen vluchtelingen ook leefgeld?
  Wanneer een Oekraïense vluchteling staat ingeschreven in de BRP, kan er automatisch aanspraak gemaakt worden op de leefgeldregeling. Lees meer over de leefgeldregeling.
 • Wat gebeurt er als de Oekraïense werknemer werkloos raakt, kan er dan weer aanspraak gedaan worden op de leefgeldregeling?
  Ja, er ontstaat opnieuw recht op leefgeld vanaf de eerste van de opvolgende maand. Dus niet vanaf de dag dat zij geen inikomsten meer uit arbeid hebben.
 • Is diplomawaardering mogelijk?
  Dit is nog niet bekend en wordt momenteel uitgezocht.
Gezondheid en zorg
 • Hoe krijgen vluchtelingen zorg? 
  Vluchtelingen kunnen naar de huisarts en naar het ziekenhuis voor zorg. Uitgebreide informatie over medische zorg in Nederland vindt u op www.vrd.nl
 • Wat moet ik als zorgverlener weten?
 • Als zorgverlener kunt u zich melden bij het CAK. Hier staat informatie over zorg aan onverzekerden. Kijk voor meer informatie op www.zorgverzekeringslijn.nl of www.hetcak.nlnverzekerden.
 • Wanneer moet een vluchteling wel een zorgverzekering afsluiten?
 • Bent u als vluchteling aan het werk, dan bent u verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Wanneer u niet zoveel verdient, kunt u zorgtoeslag aanvragen. Van de zorgtoeslag kunt u een deel van de premie betalen. Vanaf 1 augustus 2022 tot 1 maart 2023 hoeven vluchtelingen uit Oekraïne die werken in Nederland geen zorgverzekering meer af te sluiten. In deze periode wordt er niet gecontroleerd op de verzekeringsplicht. Zorgverzekeraars beeindigen per 1 augustus 2022 de al afgesloten zorgverzekeringen van de betreffende ontheemden. U ontvangt hierover een brief van uw zorgverzekering. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.
 • Heeft een vluchteling recht op zorgtoeslag?
  Vluchtelingen ouder dan 18 jaar die een Nederlandse zorgverzekering hebben afgesloten, kunnen in aanmerking komen voor zorgtoeslag. U kunt de voorwaarden bekijken en de toeslag aanvragen via de officiële website van de belastingdienst.
 • Waar kan een vluchteling terecht voor psychische hulp?
  Voor psychische zorg kunnen vluchtelingen, net als bij fysieke hulp, terecht bij de huisarts, die ze waar nodig door kan verwijzen.
  Daarnaast kunnen vluchtelingen terecht bij:
  • Stichting WereldPsychologen. Zij bieden psychische hulp voor vluchtelingen, dus ook aan Oekraïners. Kijk voor meer informatie op www.wereldpsychologen.nl
  • Homeopaten zonder Grenzen. Zij bieden homeopatische hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland, gericht op ondersteuning bij acuut trauma. Deelnemende homeopaten zijn terug te vinden op www.hzg.nl
Onderwijs en kinderopvang
 • Is er onderwijs geregeld?

  Kinderen afkomstig uit Oekraïne mogen naar school. De ouder(s) kunnen de kinderen inschrijven bij een school naar keuze. Op de Reestoeverschool in Meppel is een taalklas opgezet voor Oekraïense kinderen in het basisonderwijs. De ouder(s) kunnen hun kinderen inschrijven op de Reestoeverschool door te bellen naar 0522 251 575 of te mailen naar aanmelding@stichtingpromes.nl. De school is te vinden aan de Jacob Marisstraat 1, 7944 EM Meppel.

 • De gemeente Westerveld is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer van huis naar de school in Meppel. Hiervoor moeten de ouders dit aanvraagformulier invullen en mailen naar info@gemeentewesterveld.nl of inleveren bij de balie van het gemeentehuis. Houd er rekening mee dat het organiseren van leerlingenvervoer een tijdje kan duren. U vindt hier een overzicht van de scholen. Het taalpunt Westerveld kan benaderd worden voor ondersteuning. Kijk voor meer informatie op Taalpunt Westerveld.

  Peuteropvang
  Voor kinderen die ouder zijn dan twee jaar maar nog niet naar het basisonderwijs gaan kan gebruik worden gemaakt van de peuteropvang in de gemeente Westerveld. Kinderen tussen 2 en 4 kunnen hier twee dagdelen per week terecht. Ouders die gebruik willen maken van de peuteropvang kunnen terecht bij één van de drie locaties in onze gemeente:

  Kinderopvang KaKa, Telefoon: 0521 – 700 240, e-mail: info@kaka.nl

  Kinderopvang Doomijn, Telefoon: (038) 421 45 21, E-mail: klantadvies@doomijn.nl                              

  Plus Kinderopvang, Telefoon: 0522 726800, info@pluskinderopvang.nl  

Openbaar Vervoer

Hoe kunnen vluchtelingen gebruik maken van het Openbaar Vervoer?
Vluchtelingen, die Nederland binnen reizen, kunnen op vertoon van hun paspoort gratis reizen naar een opvangplek. Daarna moeten ze de kosten van het openbaar vervoer zelf betalen. Zodra vluchtelingen zijn ingeschreven in het BRP, kunnen ze recht hebben op leefgeld. Het leefgeld is o.a. bedoeld voor het openbaar vervoer. Een handige website voor het uitzoeken en plannen van een reis met het openbaar vervoer in het Engels is www.9292.nl/en.

Belangrijke websites