Onderhoud openbare ruimte

De gemeente voert regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit in de openbare ruimte.

Soorten onderhoud

Het beheer en onderhoud van wegen en fiets- en voetpaden is ondergebracht bij het team Openbare werken. De werkzaamheden zijn verdeeld in twee categorieën:

  1. Groot onderhoud. Dit bestaat in hoofdlijnen uit aanleg, reconstructies en/of herinrichting van wegen, fiets- en voetpaden met bijbehorende bermen en sloten.
  2. Regulier onderhoud. Het dagelijkse onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden met bijbehorende bermen en sloten, de belijning en bebakening (zoals verkeersborden), straatverlichting en de gladheidbestrijding.
Onkruidbestrijding verhardingen

De gemeente Westerveld gebruikt sinds 2007 geen chemische middelen in de openbare ruimten. Op de verhardingen zetten we diverse methodes in om het (on)kruid te bestrijden. Op plekken die moeilijk bereikbaar zijn, bestrijden we het onkruid handmatig.

Vragen of klachten

Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan online via de Melding Openbare Ruimte of telefonisch via 14 0521.