Huisnummer aanvragen

U kunt bij de gemeente een nieuw huisnummer aanvragen voor verblijfsobjecten (zoals een woning, winkel of restaurant), standplaatsen (bijvoorbeeld voor een stacaravan) en ligplaatsen (voor boten). Als eigenaar of gebruiker mag u niet zelf een huisnummer toekennen. U kunt (alleen als eigenaar) een huisnummer aanvragen, via het formulier onder 'Direct regelen'.

Kosten

Een huisnummer aanvragen is gratis. Het toekennen van een huisnummer heeft wel tot gevolg dat u de volgende belastingen gaat betalen:

Aanvraag

Dien uw aanvraag in bij de gemeente via het digitale formulier onder 'Direct regelen' (met DigiD) of via het aanvraagformulier huisnummering (PDF - 95 kB).

Hierbij moet u in elk geval een situatietekening op tenminste schaal 1:1000 aanleveren. Kijk hiervoor op de website van het Kadaster.

Huisnummerbordje

U moet het nummer binnen vier weken na kennisgeving van een huisnummerbesluit aanbrengen nabij de ingang van uw pand. Het nummer moet duidelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De gemeente zorgt op uw verzoek voor het aanbrengen van huisnummerbordjes.

Toetsingscriteria

De gemeente kent huisnummers toe bij nieuwbouw, splitsing of samenvoeging van een gebouw of bij hernummering, mits dit verzoek voldoet aan in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) gestelde regelgeving.

De toetsingscriteria zijn:

  • Betreedbaarheid;
  • Samenhangend gebruik;
  • Afsluitbaarheid;
  • Geen dienstbaarheid.
Verordening

De gemeente heeft beleid opgesteld voor het toekennen van huisnummers namelijk de Verordening op de benoeming van openbare ruimte en de toekenning van huisnummers 2011.