De wolf in Westerveld

 • Aanmelden bijeenkomst 3 oktober

  Op 3 oktober organiseert de provincie Drenthe samen met de gemeente Westerveld een bijeenkomst over de aanwezigheid van de wolf in Zuidwest Drenthe. Gesproken wordt over de veiligheid, de wet natuurbescherming, schadeafhandelingen en er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de zorgen die er zijn.

 • Bijeenkomst wolf 3 oktober ook online te volgen

  Op 3 oktober om 20.00 uur organiseert de provincie Drenthe samen met de gemeente Westerveld een bijeenkomst over de aanwezigheid van de wolf in Zuidwest Drenthe. De animo voor deze bijeenkomst is groot.

 • Wolven in Drenthe

  In 2015 dook de wolf (na ruim 150 jaar afwezigheid) weer op in ons land en sindsdien neemt het aantal meldingen van wolven toe. Ook in gemeente Westerveld zijn meldingen gemaakt van de aanwezigheid van wolven.

 • Subsidie verhoogd voor wolfwerende rasters

  Gedeputeerde Staten hebben besloten het subsidieplafond voor de regeling ‘voorkomen van schade door wolven’ met € 200.000,-- te verhogen naar € 600.000,-. De Drentse schapenhouders hebben afgelopen jaar veelvuldig subsidie aangevraagd voor het plaatsen van wolfwerende rasters. Door het subsidieplafond te verhogen, wil de provincie Drenthe het nemen van preventieve maatregelen blijven stimuleren.

 • Behoefte aan zorg en ondersteuning

  De aanwezigheid van de wolf in Westerveld kan zorgen voor gevoelens van stress, angst of verdriet. Misschien zijn uw dieren aangevallen door de wolf en ziet u de beelden steeds weer voorbijkomen. Of misschien bent u bang geworden om naar buiten te gaan. Deze gevoelens kunnen een grote impact hebben op uw leven. Loop er niet te lang mee rond, hierdoor kunnen de klachten erger worden.

 • Meer informatie

  Hieronder vindt u een overzicht van websites waarop u meer informatie kunt vinden over de wolf in Nederland, als ook waar u schade kunt melden en subsidie voor preventieve maatregelen kunt aanvragen.