De wolf in Westerveld

 • Wolven in Drenthe

  In 2015 dook de wolf (na ruim 150 jaar afwezigheid) weer op in ons land en sindsdien neemt het aantal meldingen van wolven toe. Ook in gemeente Westerveld zijn meldingen gemaakt van de aanwezigheid van wolven.

 • De wolf in de gemeente Westerveld

  De terugkeer van de wolf in de gemeente Westerveld zorgt ervoor dat een deel van onze inwoners zich ongerust maakt en onveilig voelt. Helaas kan de gemeente in veel gevallen deze zorgen niet wegnemen. Lees hier meer over wat de gemeente wel doet.

 • Subsidie voor wolfwerende rasters uitgebreid naar andere dieren

  Houders van hoefdieren in heel Drenthe kunnen subsidie aanvragen voor wolfwerende rasters. Provincie Drenthe stelt hiervoor € 400.000,- beschikbaar. Bij de eerdere subsidieregeling kwamen alleen geiten- en schapenhouders in aanmerking. Met terugwerkende kracht (vanaf 3 oktober 2022) mogen ook houders van runderen, varkens, paarden, pony’s, ezels (en kruisingen hiervan) en alpaca’s subsidie aanvragen voor het plaatsen van een wolfwerend raster. Aanvragen kunnen vanaf 1 april ingediend worden, mogelijk eerder.

 • Behoefte aan zorg en ondersteuning

  De aanwezigheid van de wolf in Westerveld kan zorgen voor gevoelens van stress, angst of verdriet. Misschien zijn uw dieren aangevallen door de wolf en ziet u de beelden steeds weer voorbijkomen. Of misschien bent u bang geworden om naar buiten te gaan. Deze gevoelens kunnen een grote impact hebben op uw leven. Loop er niet te lang mee rond, hierdoor kunnen de klachten erger worden.

 • Bijeenkomst over de wolf

  Op 3 oktober organiseerden de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld een bijeenkomst over de aanwezigheid van de wolf in Zuidwest Drenthe en de onrust die dit veroorzaakt bij inwoners van de gemeente.

 • Meer informatie

  Hieronder vindt u een overzicht van websites waarop u meer informatie kunt vinden over de wolf in Nederland, als ook waar u schade kunt melden en subsidie voor preventieve maatregelen kunt aanvragen.