College

Het college van burgemeester en wethouders (B&W of college) is het dagelijks bestuur van de gemeente.

In Westerveld bestaat het college uit vier personen: de burgemeester en drie wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt de leden van het college. De burgemeester wordt benoemd door de Koning, de gemeenteraad benoemt de wethouders.

college 1 (1 van 1)-11
Foto: v.l.n.r. gemeentesecretaris Bruijn, wethouder Boonstra, burgemeester Jager, wethouder Masselink, wethouder Doeven

Huidige coalitie

Het college wordt gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen. Als de verschillende politieke partijen het met elkaar eens zijn over de samenstelling van het college, stellen ze samen een coalitieakkoord op. In dit akkoord staan de plannen die de coalitiepartijen willen laten uitvoeren door het college in de komende vier jaar.

In maart 2022 zijn de laatste gemeenteraadsverkiezingen geweest. De coalitiepartijen Duurzaam Sterk Westerveld, VVD Westerveld en CDA Westerveld hebben op dinsdag 31 mei 2022 het coalitieakkoord 'Bouwen aan de toekomst' gepresenteerd. Op woensdag 8 juni 2022 zijn de wethouders Henk Doeven (DSW), Jacob Boonstra (CDA) en Roel Vedder (VVD) benoemd. Henk Doeven van Duurzaam Sterk Westerveld neemt voor een tweede bestuursperiode zitting in het college.

In november 2023 heeft wethouder Roel Vedder het bestuur en de raadsfractie van de VVD gevraagd om op korte termijn op zoek te gaan naar een opvolger voor hem. Hij heeft het besluit genomen om zijn termijn als wethouder van de gemeente Westerveld niet vol te maken.Tijdens de raadsvergadering van 16 januari 2024 is Renate Masselink- den Hollander benoemd tot wethouder van de gemeente Westerveld, en volgt daarmee partijgenoot Roel Vedder op. 

Begin maart 2024 heeft wethouder Henk Doeven het bestuur en de raadsfractie van Duurzaam Sterk Westerveld laten weten dat hij graag van zijn pensioen wil gaan genieten en ruimte wil maken voor een opvolger. De fractie van DSW heeft het voornemen Alfred Schoenmaker voor te dragen als opvolger van Doeven. Vorbereidingen  zijn in gang gezet met het voornemen om installatie en afscheid op 23 april 2024 plaats te laten vinden.

Uitvoering

Het college vergadert elke dinsdagochtend onder voorzitterschap van de burgemeester. Deze vergaderingen zijn niet openbaar; de besluitenlijsten wel. In het college behartigen de wethouders en de burgemeester ieder een aantal beleidsterreinen die samen zijn of haar 'portefeuille' vormen. Het voltallige college blijft verantwoordelijk voor het uiteindelijke beleid.

Naar de portefeuilleverdeling

Contact

Wilt u de burgemeester of één van de wethouders spreken? U kunt een afspraak maken voor een overleg overdag of tijdens de avondopenstelling, via het Bestuurssecretariaat, te bereiken via het algemene nummer 14 0521.

Bezoeken en ontvangsten

Uitnodigingen voor het college die betrekking hebben op jubilea, openingen, uitnodigingen, ontvangsten etcetera kunt u schriftelijk richten aan het college van B&W, Postbus 50, 7970 AB Havelte.