Regelgeving financiën

Er zijn verschillende regels waaraan de gemeente zich houdt ten aanzien van financiën.

Het is landelijk verplicht dat elke gemeente zulke regels opstelt. Daarnaast houdt de gemeente Westerveld zich natuurlijk aan landelijke wetgeving, zoals bijvoorbeeld de gemeentewet.

Verordeningen

Beleidsregels en nota's