Gemeentelijke organisatie

Algemeen directeur en gemeentesecretaris is de heer N.L.J.J. Dusink.

Westerveld is op twee fronten een bijzondere gemeente. Het is een mooi gebied waarin natuur, cultuur, toerisme, ondernemen én prettig wonen, werken en leven hand in hand gaan. Maar naast deze geografische gemeente is er óók het overheidsorgaan ‘gemeente Westerveld’. Daarin werken bestuur en medewerkers samen aan kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor inwoners, ondernemers en organisaties. De organisatie is volop in beweging en kenmerkt zich door weinig hiërarchie, korte lijnen en een informele werksfeer: alle medewerkers vormen samen de gemeentelijke organisatie en voor de aansturing zijn zij verdeeld in zes teams waarin zelfsturing meer en meer tot ontwikkeling komt. Bij de gemeente Westerveld werken ongeveer 175 medewerkers en zij vormen een mooie mix: jong en oud, frisse blikken en jarenlange ervaring, diverse opleidingsniveaus, kennis- en interessegebieden et cetera.

Algemeen directeur en gemeentesecretaris is de heer N.L.J.J. Dusink.

Organogram

Organogram gemeente Westerveld

Het organogram downloaden als PDF (341 kB)