Nota verbonden partijen

De gemeente Westerveld werkt samen met externe partners voor de uitvoering van haar taken. Wanneer sprake is van een samenwerking waarin de gemeente een financieel én bestuurlijk risico loopt is er sprake van een “Verbonden Partij”.

De nota verbonden partijen verschaft helderheid over de verbonden partijen en de rollen die het college en de gemeenteraad ten opzichte van elkaar hebben. De gezamenlijke uitgangspunten en de gemaakte werkafspraken hebben tot doel de invloed van onze gemeente op de uitvoering van onze eigen taken via verbonden partijen te optimaliseren.

Nota verbonden partijen (PDF - 682 kB)