P&C Portaal gemeente Westerveld

De gemeente Westerveld heeft de begroting 2023 – 2026 gepubliceerd. Deze is digitaal en voor een ieder online te raadplegen via een speciaal portaal.

Het is voor het eerst dat Westerveld de begroting op deze meer toegankelijke manier presenteert. Daarmee is voldaan aan een lang gekoesterde wens en opdracht van de gemeenteraad.

De begroting is te vinden op:

https://westerveld.begrotingsapp.nl

Uitwerking kaders

De begroting 2023-2026 is een uitwerking van de kaders van de raad. Deze staan aangegeven in de voorjaarsrapportage en het coalitieakkoord die in respectievelijk juni en juli van dit jaar werden besproken. 

Begroting in één oogopslag

Wilt u snel en in één oogopslag de hoofdpunten uit de begroting zien? Bekijk dan de Infographic begroting 2023-2026 (PDF- 3,7 mB).

Disclaimer: 

Het overzetten van de gegevens van de begroting vanuit het portaal/ de webapp naar pdf, kan wijzigingen in de tekst veroorzaken.