Zo werkt de gemeente

De gemeentelijke organisatie, klanttevredenheid, kwaliteitshandvest, de dorpen en kernen, mijn gemeente en Westerveld Inclusief.

 • Gemeentelijke organisatie

  Algemeen directeur en gemeentesecretaris is de heer N.L.J.J. Dusink.

 • Onderzoek klanttevredenheid

  De gemeente doet regelmatig onderzoek om te weten te komen wat burgers, ondernemers en organisaties vinden van de dienstverlening.

 • Dienstverlening

 • Over de gemeente

  Gemeente Westerveld ligt in Zuidwest-Drenthe, is dun bevolkt en is een typische plattelandsgemeente.

 • Mijn gemeente

  Via Mijn Gemeente kunt u de voortgang van uw aanvragen en meldingen volgen. U kunt hier inloggen met uw DigiD.

 • Westerveld Inclusief

  De gemeente Westerveld heeft begin 2018 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd over inclusie in Westerveld.

 • Nota verbonden partijen

  De gemeente Westerveld werkt samen met externe partners voor de uitvoering van haar taken. Wanneer sprake is van een samenwerking waarin de gemeente een financieel én bestuurlijk risico loopt is er sprake van een “Verbonden Partij”.