Zo werkt de gemeente

De gemeentelijke organisatie, klanttevredenheid, kwaliteitshandvest, de dorpen en kernen, mijn gemeente en Westerveld Inclusief.

 • Gemeentelijke organisatie

  Westerveld is op twee fronten een bijzondere gemeente. Het is een mooi gebied waarin natuur, cultuur, toerisme, ondernemen én prettig wonen, werken en leven hand in hand gaan. Naast deze geografische gemeente is er óók het overheidsorgaan ‘gemeente Westerveld’.

 • Over de gemeente

  Een beschrijving en cijfers van de gemeente.

 • Mijn gemeente

  Via Mijn Gemeente kunt u de voortgang van uw aanvragen en meldingen volgen. U kunt hier inloggen met uw DigiD.

 • Westerveld Inclusief

  Gemeente Westerveld wil dat iedereen in de samenleving mee kan doen. Ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, psychische aandoening of chronisch zieken. Om dat voor elkaar te krijgen, werkt de gemeente aan zes onderwerpen.

 • Nota verbonden partijen

  De gemeente Westerveld werkt samen met externe partners voor de uitvoering van haar taken. Wanneer sprake is van een samenwerking waarin de gemeente een financieel én bestuurlijk risico loopt is er sprake van een “Verbonden Partij”.