Burgemeester

De burgemeester is de voorzitter van het college van B&W en van de gemeenteraad.

In deze rol heeft hij onder andere de taak om de kwaliteit van het bestuur in de gemeente te bewaken en de interne afstemming binnen de gemeente te bevorderen.

Taken en bevoegdheden

De burgemeester is ook zelf bestuursorgaan en heeft eigen bevoegdheden, vooral op het gebied van openbare orde en veiligheid. De burgemeester heeft het toezicht op openbare bijeenkomsten en op voor het publiek openstaande gebouwen, zoals horecagelegenheden. In geval van nood is de burgemeester bevoegd noodbevelen te geven en noodverordeningen vast te stellen.

De burgemeester heeft het opperbevel bij brand en bij ongevallen waarbij de brandweer een taak heeft. Ook heeft de burgemeester representatieve taken. Hij vertegenwoordigt de gemeente ‘in en buiten rechte’, dus als de gemeente partij is in een rechtszaak, maar ook als namens de gemeente stukken moeten worden ondertekend.